Tasarım Tescili Başvurusu Yaparken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Tasarım tescili özel girişimin özgün tasarımı ile geliştirilen her türlü ürünün fikri ve mülki haklarının korunması açısından garanti altına alınması olarak açıklanabilir. Tasarım tescili ile bir marka tarafından geliştirilen ürün, marka adına tescillendiği için, ürünün tescilinin yapıldığı marka değer kazanmış olur.

Markaların piyasaya kendi tasarımları olan yeni ürünler çıkartmaları ya da mevcut ürünlerinin bir kısmını pratik, kullanışlı, yenilikçi bir hale getirerek, özgün tasarımla daha farklı bir ürün ortaya koymaları halinde markanın kendi sektörü ile rekabeti açısından iyi bir endüstriyel tasarım işi çıkartılmış olur. Aslında bu yapılan yenilikçi tasarımlar sanayide ve endüstride kullanılacak ise endistriyel tasarım söz konusudur. Ortaya çıkartılan yeni ürünün tescilinin mutlaka yapılması gerekmektedir. Aksi halde ürünün taklitlerinin başka girişimcilerce yapılması ve piyasaya sürülmesinin önüne geçilemez.

Tasarım tescilinin önemini sorgulamak için, firmaların bazı yerleşik ürünleri için yapılan logosuz reklamları gören kişilerin çoğunun ürünü ve markayı tanıdığı konusu örnek verilebilir. Zira görsel hafıza çoğu insanda etkin olarak kullanılır. Görerek hafızada tutulan pek çok ürün vardır. Bu nedenle endüstriyel tasarımların korunması, başkaları tarafından taklit edilmesi, izinsiz üretilmesi, satılması, reklamının yapılmasının önüne geçmek için tescilinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca tasarım tescili yapıldığında herhangi bir şekilde izinsiz kullanılan tasarım için, bunu yapan firma ya da kişiler aleyhine yasal işlemler yürütülebilmekte olup, böylece hak kayıplarının önüne geçilmektedir. Yasal işlem başlatılan kişi ya da firmalar için, para cezaları, hapis cezaları, ticaretten men cezaları gibi ciddi sonuçlar doğabilmektedir.

 

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ NEDİR?

Gerçekleştirilecek işlemlerden önce kontrol yapmak önemlidir. Endüstriyel tasarım tescili nedir, sorusu herhangi bir çalışma yapmadan önce mevcut durumu incelemektir olarak cevaplanabilir. Tescil işlemi için öncelikle ilgili mevzuata göre başvuru şartlarını bilmek gereklidir. Endüstriyel olarak isimlendirilen tescil ürünün dış görünüşü ile alakalı yapılan işlemdir. Ürünün kendi ürün grubundaki diğer eş değerlerine göre farklı şekli, dokusu, rengi, ilave kısımları gibi görünüş olarak ayırt edici özellikleri olması gerekir. Tasarımı yapılan ürün ile ilgili işlevsel yenilik varsa aynı zamanda tasarım tescili başvurusu yapılmalıdır. Tasarımı yapılan ürün sanayide ya da endüstride kullanılacaksa, satışı yapılacaksa endüstriyel tasarım olduğu bellidir.

Endüstriyel tasarımı bitmiş ya da taslak halindeki ürün için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunmak gereklidir. Başvuruda bulunulan ürünün dış görünüşü detayında rengi, dokusu, malzemesi, şekli gibi ayırt edici özellikleri belirlenir. Endüstriyel tasarımlarda tescilin yapılabilmesi için bu ürünlerin sanayide kullanmaya uygun ürünler olmaları zaruridir. Tasarım ürünler markaların rakiplerinin ürünlerinden farklı, yenilikçi, kullanıma elverişli ürünler olmalıdır. Farklı alanlar bu kapsama dahil edilmemektedir. Örneğin, sanata dair yeni tasarımlar, müzik alanındaki yeni eserler bu kapsama dahil olmamaktadır. Endüstriyel tasarım tescili nedir, sorusuna genel boyutu ile insan ile alakalı olan ve sanayilerde kullanılabilecek işlevsel ürünlere güvence verilmesi denebilir

tasarım tescil başvurusu

 

TASARIM TESCİLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Endüstriyel tasarım tescili nedir, sorusundan sonra merak edilen bir diğer konu da başvuru şartlarıdır. Başvuru yapabilmeniz için istenen bilgi ve belgeler şunlardır:

  • Gerçek kişi ya da tüzel kişinin bilgileri. Burada tescili yapacak olan gerçek kişi ise, kimlik bilgileri, açık adresi, iletişim bilgileri beyan edilmelidir. Tasarıma başvuran tüzel kişi ise, şirket unvanı, vergi sicil numarası, adresi ve iletişim bilgileri beyan edilmelidir,
  • Onaylı başvuru formu,
  • Vekillik varsa vekaletnamesi,
  • İmza sirküsü,
  • Rüçhan talebi varsa, rüçhan belgesi gerekir. Paris Sözleşmesi ya da Dünya Ticaret Örgütü’ne üye ülkelerden birinde 6 ay içerisinde aynı tip ürün için tasarım tescili yapıldı ise, 6 ay içerisinde Türkiye’de de tasarım tescili yapılması için ürüne öncelik verilir. Rüçhan belgesi düzenlenir. Aynı anlaşma dahilinde tasarım tescili yapılan ülkelerde 6 ay içerisinde ulusal ya da uluslararası düzeyde düzenlenen sergilerde gösterilen tasarım ürünleri 6 ay içerisinde Türkiye’de rüçhan hakkı elde ederek, sergi gösterimlerini resmi belgelerle ortaya koymak üzere başvuruda bulunabilir.
  • Tescili istenen tasarımların dış görünüşünü detaylıca ortaya koyan fotoğraflar, çizimler, çıktılar sunulmalıdır,
  • Tescil ücreti yatırılmalıdır. Tescil başvuru ücretinin ödendiği başvuruda beyan edilmelidir.

 

TASARIM TESCİL BELGESİ NASIL ALINIR?

Gerekli tüm evraklar ilgili kuruma beyan edildikten sonra ürün incelenmeye başlar. Kuruma sunulan tasarım uzman bir komisyon tarafından incelenir. İnceleme neticesinde tasarımın tescili uygun bulunursa ürünün sicil kaydı gerçekleşir. Tasarım tesciline itiraz gelmesi durumuna karşılık sicil kaydı bir süre açıkta bekletilir. Eğer tasarım tesciline bir itiraz gelmezse, endüstriyel tasarımların tescili 6 ile 12 ay arasında gerçekleşir. Ancak herhangi bir itiraz olması durumunda süresi 9 aya ya da daha uzun süreye kadar uzayabilir. İtiraz gerçek ya da tüzel kişiler tarafından tescil süresi tamamlanacak ürün için 6 ay içerisinde yapılır.

Tasarım tescili yapıldıktan sonra geçerlilik süresi başlar, bu süre 5 yıldır. 5 yıl sonunda tasarım tescil belgesinin yenilenmesi gerekmektedir. 5 yılda bir yenilenebilen tasarım tescil belgesi en fazla 25 yıla kadar yenilenebilmektedir. Tasarım tescili süresinin 5 yıl sonunda bitmesi ve yenileme yapılmaması durumunda gerçek kişi ya da tüzel kişi olan başvuru sahibi, üründen kaynaklanan haklarını kaybeder. 25 yıla kadar ürün tasarım hakları gerçek kişi ya da tüzel kişi adına korunur, 25 yıldan sonra tasarım ürün ile ilgili gerçek ya da tüzel kişi adına hak talebi yapılmaz.

Tasarım tescil sorgulama için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından oluşturulan internet sayfası vardır. Bu sayfa üzerinden tasarım tescil sorgulama yaparak başvuru öncesinde benzer tescilli ürünlere ulaşmak mümkündür. Lider Patent’e başvuruda bulunarak, tescili yapılan benzer ürünlerle ilgili tasarım tescil sorgulama yapılmasını isteyebilirsiniz. Böylece tescili olan ürünler incelenmiş ve boş yere aynı ya da çok benzer ürün için tescil başvurusu yapılması engellenmiş olur.

Tasarım tescil sorgulama sayesinde aynı zamanda ürünlerde tescilin devam edip etmediği de anlaşılır. Böylece zaman kaybı ile parasal kayıplar engellenmiş olur. Bundan dolayı bu konuda çalışma yapmadan önce ilk aşamalardan birisi olarak tescil sorgulama önerilir. Endüstriyel tasarımların tescil başvurusunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından her sene yeniden belirlenerek kurumun internet sayfasında yayımlanan ücret bilgileri vardır. Tasarım tescil fiyatları bir ürün için tescil başvurusunda belirlenen ücret ayrı, aynı gerçek ya da tüzel kişi tarafından yapılan ikinci ürün başvurusunda farklı olarak belirlenmiştir. Bunun dışında rüçhan talebi, rüçhan belgesi ücretlendirmesi farklıdır. Ayrıca 5 yıl süresi dolan tescilli ürünler için tescil yenileme başvuru ücreti tasarım tescil fiyatları içerisinde ayrıca belirlenmiştir. Tasarım tescil fiyatları yenileme gibi sürelerde de değişiklik gösterir.

Tescilli ürünlerin miras yoluyla başka bir kişi adına kayıt edilmesi yasal olarak mümkündür. Bu nedenle miras yoluyla tescilli ürünün kaydının değiştirilmesi için yine tasarım tescil fiyatları içerisinde ayrı bir ücretlendirme mevcuttur. Süreç boyunca firma ile birlikte çalıştığınız durumlarda tasarım tescili fiyatları gibi bütün konularda bilgi edinebilirsiniz. Her işlemin ücreti ve süreci farklılık gösterdiği için profesyonel hizmet almak işleri kolaylaştırır. Tasarım Tescil Belgesi almak için başvuruda bulunmayı düşünüyorsanız, Lider Patent’e ulaşabilirsiniz. Lider Patent sizin adınıza başvuru işlemlerini yürüterek, yasal mevzuat ve ilave prosedürleri dikkate alarak, tescillendirme işlemlerinizi sonuçlandırır. Böylece bütün süreç daha kolay hale gelir ve siz de istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz.

Tasarım Tescilinde Lahey Sistemi

Tasarım Tescilinde Lahey Sistemi

Tasarım ve buluşların korunması, günümüzde oldukça önemli bir konudur. Ne yazık ki, birçok tasarım veya buluş sıklıkla taklit edilmekte ve hatta...

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış marka olmak halk tarafından markanın önemsenmesi ve dikkat çekmesi anlamına gelmektedir. Tanınmış markaya olan güven daha fazla olduğu için...