Patent Değer Tespiti

Her Firma fikri mülkiyet haklarından mali faydalar sağlamayı amaç edinmelidir.

Patent

PatentDegerTespitiNedir

Patent Değer Tespiti Nedir ?

Firmanıza ait Patent ve tescillerinin değerinin tespiti ve firmanızın değerine katkısının belirlenmesi Liderpatent ’in kendisine vazife addettiği bir hizmettir. Bu yaklaşım ile size ait Patent tescillerinin değer tespiti yapılmaktadır. Ayrıca Patent Tescilinizin Bankalar nezdinde TEMİNANT olarak değerlendirilmesi hizmetide sunulmaktadır.

Peki neden Değer Tespiti:

Bir firma için Patent tesciline konu olacak varlıklarının fikri mülkiyet hakları ile korumak hayati öneme sahiptir. Bunun ile birlikte ıskalanan firmanın elde edebileceği yatırım getirisidir. Patent tescil haklarının bir değeri vardır. Her Firma Patent Tescil haklarından mali faydalar sağlamayı amaç edinmelidir.

Russell Parr:

“Fikri mülkiyetler, uyku halindeki maddi, sabit ve maddi olmayan kâr motorunu, güçlü ve kârlı hale getiren bujilerdir. Fikri mülkiyetler bir firmanın sahip olabileceği en güçlü varlıklardır. Yüksek satış fiyatlarının tespit edilmesini sağlayabilirler, pazar payını yükseltebilirler, müşteri sadakati sağlayabilirler ve rakiplere büyük engeller teşkil edebilirler. Derken aslında üç önemli tespiti sunuyor.”

RussellParr 1

Birinci Tespit

Daha Fazla Bilgi
Patent Tescili, ürünleri gelecekte yüksek fiyattan satmanıza imkân verebilir;

İkinci Tespit

Daha Fazla Bilgi
Patent Tescili gelecekte maliyetlerden tasarruf yapmanıza imkân verebilir;

Üçüncü Tespit

Daha Fazla Bilgi
Patent Tescili pazarda ürününüze yönelik talebi arttırarak gelecekteki kârı arttırabilir.

Sınaii mülkiyetler, değerli olma potansiyeline sahip varlıklardır çünkü gelecekte kazanç elde edilmesine veya maliyetlerden tasarruf yapılmasına yardımcı olurlar. LiderPatent olarak bizde; size Patent tescillerinizin değer tespitinde yardımcı olarak bu kazanç için ilk adımı atacağız.