Hukuk

Hukuk

Sınai mülkiyet hakları (Marka-Patent-Tasarım tescilleri) konusunda ortaya çıkan ihtilafların çözümü ve davalarda müvekkillerine hizmet ve danışmanlık sağlamaktadır. Hizmet verdiğimiz konular arasında sınai mülkiyet, , telif hakkı, ticari ünvan, haksız rekabet, gümrükte el koyma işlemleri, alan adları, ve bahsedilen konularda uluslararası sözleşmelerin hazırlanması / danışmanlık verilmesi hizmetlerini içermektedir.

Genel Olarak Hizmetlerimiz ;

  • Sınai mülkiyet haklarına yönelik durum tespitinin gerçekleştirilmesi.
  • Sınai mülkiyet haklarına tecavüz teşkil eden eylemlerin durdurulması ve önlenmesi yönelik ihtarname hazırlanması ve gönderilmesi
  •  Sınai mülkiyet haklarına tecavüz, haksız rekabet gibi konularda adli, cezai ve idari merciler nezdinde dava açılması ve hukuki işlemlerin yürütülmesi
  • Sınai mülkiyet haklarının korunması ve uygulanmasına yönelik yöntem ve stratejilerin geliştirilmesi.
  • Sınai mülkiyet haklarına tecavüz eden taklit ürünlere el konularak cezai takibat başlatılması için gümrükler nezdinde işlemler yapılması, el koyma kararlarının icra edilmesi.
  • Marka Patent Tasarım tescillerinden doğan inhisari haklar ile ilgili lisans, devir sözleşmelerinin hazırlanması, üçüncü kişilere mal ve hizmeti üretme satma yetkilerinin verilmesine (franchising) ilişkin sözleşme düzenlenmesi.