Marka Hukuku

Uzman Vekillerimiz İle Görüşme Yapın.

Marka

Hizmetlerimiz 2
Hizmetlerimiz 4
Hizmetlerimiz 1
Hizmetlerimiz 3

Genel Olarak

Hizmetlerimiz

  • Sınai mülkiyet haklarına yönelik durum tespitinin gerçekleştirilmesi.
  • Sınai mülkiyet haklarına tecavüz teşkil eden eylemlerin durdurulması ve önlenmesi yönelik ihtarname hazırlanması ve gönderilmesi
  •  Sınai mülkiyet haklarına tecavüz, haksız rekabet gibi konularda adli, cezai ve idari merciler nezdinde dava açılması ve hukuki işlemlerin yürütülmesi
  • Sınai mülkiyet haklarının korunması ve uygulanmasına yönelik yöntem ve stratejilerin geliştirilmesi.
  • Sınai mülkiyet haklarına tecavüz eden taklit ürünlere el konularak cezai takibat başlatılması için gümrükler nezdinde işlemler yapılması, el koyma kararlarının icra edilmesi.
  • Marka Patent Tasarım tescillerinden doğan inhisari haklar ile ilgili lisans, devir sözleşmelerinin hazırlanması, üçüncü kişilere mal ve hizmeti üretme satma yetkilerinin verilmesine (franchising) ilişkin sözleşme düzenlenmesi.

Marka Hukuku

Hukuk

Sınai mülkiyet hakları (Marka-Patent-Tasarım tescilleri) konusunda ortaya çıkan ihtilafların çözümü ve davalarda müvekkillerine hizmet ve danışmanlık sağlamaktadır.

Sınai mülkiyet ve Telif hakkı

Ticari ünvan

Haksız rekabet

Gümrükte el koyma işlemleri

Alan adları

Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması/danışmanlık verilmesi