Marka Yurtdışı

Marka Tescil başvurularından doğan haklar sadece tescil edildiği ülkede lokal olarak hüküm ifade etmektedir.

Marka

Madrid Protokolü markaların uluslar arası tescili sağlanabilmekte olup, bu protokolün temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Birinci Temel Özellik

Daha Fazla Bilgi
Madrid Protokolüne üye ülkelerden birinde, yani orijin ülkede, bir marka başvurusu yapılmış olmalı/ marka tescil edilmiş olmalıdır.

İkinci Temel Özellik

Daha Fazla Bilgi
Madrid Protokolüne üye ülke/ülkeler tarafından başvurusu yapılan markaya verilen red kararı sadece ilgili ülkeyi bağlamakta, diğer ülkelerde markanın tescil edilebilirliği üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.

Üçüncü Temel Özellik

Daha Fazla Bilgi
Eğer Madrid Protokolüne üye ülkelerden birinde marka tescili başvurusuna red kararı verilirse, ilgili ülkede red kararına itiraz dilekçesi yazılarak red kararından geri dönülmesi sağlanabilmektedir.
Madrid Protokolüne üye ülkelerin listesi aşağıda verilmiştir. Protokole yeni katılabilecek ülkelere göre liste revize edilmektedir.
Topluluk Marka tescilinin temel özellikleri;

Topluluk Markası tescil edildiğinde, üye tüm ülkelerde tescil hakkı sağlanır. Bununla birlikte, bir Topluluk Markası başvurusu, üye ülkelerden herhangi birinde red edilirse diğer tüm üye ülkelerde de red edilmektedir.
Topluluk Markasına ilişkin tescil maliyetleri, genel itibari ile; AB ülkelerinin birinde ikamet eden ve danışmanlık veren vekil ücreti ve Topluluk Markası işlemlerini yürüten resmi kurumun ücretleri olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır.

Topluluk Markası

Avrupa Birliğine (AB) üye olan ülkelerde marka tescili Topluluk Markası (Community Trademark) müracaatı yoluyla sağlanmaktadır.

OAPI Başvurusu

Kısaltması OAPI olan Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü, 17 üyesine tek bir başvuru ile tescil sağlayan imkânı sağlayan bir sistemdir.

Üye ülkeler şu şekilde sıralanabilir: Benin, Gine, Moritanya, Burkina Faso, Gine Bissau, Nijer, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Senegal, Ekvator Ginesi, Kamerun, Togo, Fildişi Sahilleri, Kongo, Komorlar, Gabon, Mali.

Afrika Topluluğu (OAPİ) üyesi olan aşağıdaki ülkeler de geçerlidir;

“Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İtalya, İspanya, İsveç, Kıbrıs Rum Kesimi, Lüksemburg, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Portekiz, Romanya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.”

LİDER PATENT

Ülkesel Marka Başvurusu

Marka tescilinin özellikle bir yada birkaç ülke ile sınırlı olması arzu edildiğinde ülke bazında marka müracaatı yapmak maliyet avantajı bakımından tercih edilebilir bir çözüm olabilmektedir.

Ülkesel marka müracaatı temel olarak, ilgili ülkedeki vekil vasıtası ile yapılarak markanın tescil edilerek korumanın sağlanması esasına dayanmaktadır.

BireyselMuracat