Marka Yurtdışı

Marka Yurtdışı

Marka Tescil başvurularından doğan haklar sadece tescil edildiği ülkede lokal olarak hüküm ifade etmektedir.

Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarım Başvurularından doğan haklar sadece tescil edildiği ülkede lokal olarak hüküm ifade etmektedir. Bu bahisle, bir ülkede tescil edilmemiş olan marka, patent veya tasarıma taklit edilmesi durunda hak talep etmek mümkün olamamaktadır.

Yurtdışında sınai hakların tescili genel olarak anlaşmalar çerçevesinde “Toplu Tescil” ve/veya “Ülkesel Tescil” olarak yapılabilmektedir. Ülkesel Tescil, koruma talep edilen ülkelerde münferit olarak başvuru yapma esasına dayanmaktadır. Toplu Tescil sisteminde ise çok sayıda ülkede koruma elde edebilmek için ortak tescil başvurusu yapılmaktadır.

Madrid Protokolü yoluyla markaların uluslar arası tescili sağlanabilmekte olup, bu protokolün temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  1. Madrid Protokolüne üye ülkelerden birinde, yani orijin ülkede, bir marka başvurusu yapılmış olmalı/ marka tescil edilmiş olmalıdır.
  2. Madrid Protokolüne üye ülke/ülkeler tarafından başvurusu yapılan markaya verilen red kararı sadece ilgili ülkeyi bağlamakta, diğer ülkelerde markanın tescil edilebilirliği üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.
  3.  Eğer Madrid Protokolüne üye ülkelerden birinde marka tescili başvurusuna red kararı verilirse, ilgili ülkede red kararına itiraz dilekçesi yazılarak red kararından geri dönülmesi sağlanabilmektedir.
    Madrid Protokolüne üye ülkelerin listesi Ocak 2019 itibarıyla üye ülkeler aşağıda verilmiştir. Protokole yeni katılabilecek ülkelere göre liste revize edilmektedir.
Afganistan Estonya Kazakistan Sırbistan
Antigua ve Barbuda Mısır Laos Rusya
Arnavutluk Avrupa Birliği Lihtenştayn Ruanda
Ermenistan İspanya Liberya Sudan
Avusturya Finlandiya Lesotho İsveç
Avustralya Fransa Litvanya Singapur
Azerbaycan Birleşik Krallık Letonya Slovenya
Bosna – Hersek Gürcistan Fas Slovakya
Bulgaristan Gana Monako Sierra Leone
Bahreyn Gambiya Moldova San Marino
Brunei Sultanlığı Yunanistan Karadağ Sao Tome ve Principe
Hollanda Karayipleri Hırvatistan Madagaskar Sint Maarten
Butan Macaristan Makedonya Suriye
Botsvana Endonezya Moğolistan Svaziland
Benelüx (Belçika Hollanda Lüksemburg) İrlanda Malavi Tayland
Beyaz Rusya İsrail Meksika Tacikistan
İsviçre Hindistan Mozambik Türkmenistan
Çin İran Namibya Tunus
Kolombiya İzlanda Norveç Ukrayna
Küba İtalya Yeni Zelanda Amerika
Curaçao Japonya Afrika Topluluğu (OAPI) Özbekistan
Kıbrıs Kenya Umman Vietnam
Çek Cumhuriyeti Kırgızistan Filipinler Zambiya
Almanya Kamboçya Polonya Zimbabve
Danimarka Güney Kore Portekiz
Cezayir Kuzey Kore Romanya

Topluluk Markası

Avrupa Birliğine (AB) üye olan ülkelerde marka tescili Topluluk Markası (Community Trademark) müracaatı yoluyla sağlanmaktadır.
Topluluk Marka tescilinin temel özellikleri;
Topluluk Markası tescil edildiğinde, üye tüm ülkelerde tescil hakkı sağlanır. Bununla birlikte, bir Topluluk Markası başvurusu, üye ülkelerden herhangi birinde red edilirse diğer tüm üye ülkelerde de red edilmektedir.
Topluluk Markasına ilişkin tescil maliyetleri, genel itibari ile; AB ülkelerinin birinde ikamet eden ve danışmanlık veren vekil ücreti ve Topluluk Markası işlemlerini yürüten resmi kurumun ücretleri olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır.

Bireysel Müracaatlar

Marka tescilinin özellikle bir yada birkaç ülke ile sınırlı olması arzu edildiğinde bireysel olarak marka müracaatı yapmak maliyet avantajı bakımından tercih edilebilir bir çözüm olabilmektedir.

Bireysel marka müracaatı temel olarak, ilgili ülkedeki vekil vasıtası ile yapılarak markanın tescil edilerek korumanın sağlanması esasına dayanmaktadır.

Topluluk Markası, AB’ye üye olan aşağıdaki ülkelerde geçerlidir:

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İtalya, İspanya, İsveç, İngiltere, Kıbrıs Rum Kesimi, Lüksemburg, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Portekiz, Romanya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.