Marka Yurtdışı

Marka Yurtdışı

Marka Tescil başvurularından doğan haklar sadece tescil edildiği ülkede lokal olarak hüküm ifade etmektedir.

Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarım Başvurularından doğan haklar sadece tescil edildiği ülkede lokal olarak hüküm ifade etmektedir. Bu bahisle, bir ülkede tescil edilmemiş olan marka, patent veya tasarıma taklit edilmesi durunda hak talep etmek mümkün olamamaktadır.

Yurtdışında sınai hakların tescili genel olarak anlaşmalar çerçevesinde “Toplu Tescil” ve/veya “Ülkesel Tescil” olarak yapılabilmektedir. Ülkesel Tescil, koruma talep edilen ülkelerde münferit olarak başvuru yapma esasına dayanmaktadır. Toplu Tescil sisteminde ise çok sayıda ülkede koruma elde edebilmek için ortak tescil başvurusu yapılmaktadır.

Madrid Protokolü yoluyla markaların uluslar arası tescili sağlanabilmekte olup, bu protokolün temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  1. Madrid Protokolüne üye ülkelerden birinde, yani orijin ülkede, bir marka başvurusu yapılmış olmalı/ marka tescil edilmiş olmalıdır.
  2. Madrid Protokolüne üye ülke/ülkeler tarafından başvurusu yapılan markaya verilen red kararı sadece ilgili ülkeyi bağlamakta, diğer ülkelerde markanın tescil edilebilirliği üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.
  3.  Eğer Madrid Protokolüne üye ülkelerden birinde marka tescili başvurusuna red kararı verilirse, ilgili ülkede red kararına itiraz dilekçesi yazılarak red kararından geri dönülmesi sağlanabilmektedir.
    Madrid Protokolüne üye ülkelerin listesi Eylül 2008 itibarıyla üye ülkeler aşağıda verilmiştir. Protokole yeni katılabilecek ülkelere göre liste revize edilmektedir.
Antigua ve Barbuda Gürcistan Norveç
Arnavutluk Yunanistan Oman Sultanlığı
Hollanda Antilleri Hırvatistan Polanya
Avusturya Macaristan Portekiz
Avustralya İrlanda Romanya
Azerbeycan İzlanda Sırbistan
Bahreyn İran Rusya Federasyonu
Benelüx (belçika,Lüksemburg,hollanda İtalya İsveç
Bulgaristan Japonya Singapore
Butan Kenya Slovenya
Botsvana Kırgısiztan Slovakya
Belarus Kore Cumhuriyeti Sierra Leone
İsviçre Demokratik Kore Cum. San Marino
Çin Liechtenstein Suriye
Küba Lesotho Swaziland
Kıbrıs Litvanya Türkmenistan
Çek Cumhuriyeti Letonya Ukrayna
Almanya Fas Amerika
Danimarka Monaco Özbekistan
Ermenistan Moldava Vietnam
Estonya Karadağ Zambia
Avrupa Topluluğu Madagaskar
İspanya Makodenya
Finlandiya Moğolistan
Fransa Mozambik
İngiltere Nambia

Topluluk Markası

Avrupa Birliğine (AB) üye olan ülkelerde marka tescili Topluluk Markası (Community Trademark) müracaatı yoluyla sağlanmaktadır.
Topluluk Marka tescilinin temel özellikleri;
Topluluk Markası tescil edildiğinde, üye tüm ülkelerde tescil hakkı sağlanır. Bununla birlikte, bir Topluluk Markası başvurusu, üye ülkelerden herhangi birinde red edilirse diğer tüm üye ülkelerde de red edilmektedir.
Topluluk Markasına ilişkin tescil maliyetleri, genel itibari ile; AB ülkelerinin birinde ikamet eden ve danışmanlık veren vekil ücreti ve Topluluk Markası işlemlerini yürüten resmi kurumun ücretleri olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır.

Bireysel Müracaatlar

Marka tescilinin özellikle bir yada birkaç ülke ile sınırlı olması arzu edildiğinde bireysel olarak marka müracaatı yapmak maliyet avantajı bakımından tercih edilebilir bir çözüm olabilmektedir.

Bireysel marka müracaatı temel olarak, ilgili ülkedeki vekil vasıtası ile yapılarak markanın tescil edilerek korumanın sağlanması esasına dayanmaktadır.

Topluluk Markası, AB’ye üye olan aşağıdaki ülkelerde geçerlidir:

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İtalya, İspanya, İsveç, İngiltere, Kıbrıs Rum Kesimi, Lüksemburg, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Portekiz, Romanya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.