Tasarım Tescili

Hayallerinizin Sahibi Olun!

Tasarım

TASARIM YURTDIŞI

Topluluk Tasarımı tescil edildiğinde, Topluluk Tasarım sistemine üye tüm ülkelerde koruma sağlamaktadır.

Tasarım Araştırma

Tasarım Araştırma firmaya hem zaman hem de strateji kazandıracaktır.

TASARIM DEĞER TESPİTİ

Bir firma için Tasarım tesciline konu olacak varlıklarının fikri mülkiyet hakları ile korumak hayati öneme sahiptir.

Tasarım; önce hayalde

SONRA BEYİNDE

Tasarım, günümüz ekonomi koşullarında ticari rekabet gücüne doğrudan etki eden faktörlerden biri olmuştur.
Hangi ürün olursa olsun, tasarım endüstrisinin ürünlere kattığı değer, ürünün satın alınma albenisini artırarak, pazardaki satış değerlerini yükseltmedeki etkisi çok önemlidir. Bu etki firmaların ve ürünlerinin konumlarını güçlendirmekte ve firmaların karlılık oranlarına direkt katkı sağlamaktadır.

Tasarım Tescili

Tasarım; önce hayalde, sonra beyinde nöronlarında oluşan inovatif fikirlerin ve planların çizgiye aktarılmasıdır.

Tasarım Tescil

Tasarım Tescili Nedir?

Tasarım tescili, tasarımın hak sahibi kimseler haricinde izinsiz olarak kullanılmasını, satışa sunulması, ticari amaçlarla kullanılmasını ya da sergilenmesi engeller. Tasarım tescili, tasarıma ve tasarım sahibine hukuki yollardan koruma sağlar. Tasarımın hak sahipleri dışında izinsiz kullanımı gözlemlendiği takdirde tasarımı izinsiz kullanan kişi ya da kurumlara para cezası, hapis ya da ticaretten men edilme gibi cezalarla yaptırım uygulanır.

Tasarım tescili, tasarımın taklit edilmesini engelleyen kuralları belirtir. Bu kurallar kanun nezdinde tanınır. Bu sayede tasarım sahibi haricinde izinsiz bir şekilde tasarımın üretimi, satışı, tasarım üzerinde değişiklik yapılması ya da taklit edilmesi engellenir.

Neden Lider Patent’i Seçmelisiniz?

Daha Fazla Bilgi

Uzman kadrosu ile zamandan ve bütçeden tasarruf etmenizi sağlayan Lider Patent; sahip olduğu veri tabanında ön araştırma yaparak tasarım tescilini olumlu ya da olumsuz etkileyecek faktörleri belirler, risk analizini hazırlar, kriterlere uygun olarak tasarım tescil başvurusunu online olarak yapar, tescil sürecini adım adım takip eder.

15 yıllık tecrübe ve referans yolu ile artan 5 bin müşteri deneyimine sahip firma, müşterilerini çok iyi anlayıp sorunlarını hızla çözer. Tasarımınızı güvenilir ve kolay bir yolla tescil altına almak isterseniz, hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tasarım Tescili Neden Önemlidir?

Daha Fazla Bilgi

Buluşu gerçekleştiren kişi ya da kurumlara maddi ve manevi katma değer sağlayan tasarımlar, ortaya yeni bir fikir çerçevesinde çıksalar bile güvence altında olmazlar. Tasarımın yasalar ile güvence altına alındığı durumlarda, buluşun sahibi ürünün üzerinde her türlü hakka sahip olur.

Aksi durumlarda tasarımın ortaya çıkmasında en ufak katkısı olmayan 3. şahıslar ya da kurumlar, buluşunuzun üzerinde hak iddia edebilirler.

Tasarım Tescili İçin Hangi Özellikler Gereklidir ?

Daha Fazla Bilgi

Tescile sahip bir tasarımı izinsiz kullanan şahıs ya da kurumlara; para cezası, hapis, iş yeri kapatma gibi yaptırımlar uygulanır. Bir tasarımın tescil ile korunabilmesi için 2 özelliğe sahip olması gerekir:

  • Yenilik
  • Ayırt Edici Nitelik

Tasarımın aynısının dünyanın herhangi bir yerinde kullanıcıya sunulmamış olması gerekir. Ufak tefek yönlerden birbirlerine benzeyen tasarımlar aynı kabul edilirler. Tasarım, kullanıcının üzerinde belirgin ve farklı bir etki bırakıyorsa, bu onun ayırt edici niteliği olarak kabul edilir.

Tasarım Korumasının Geçerliliği Ne Kadardır?

Daha Fazla Bilgi

Özgün tasarımlar, tasarım tescili ile kolaylıkla koruma altına alınabilir. Tasarım tescili, Türk Patent Ve Marka Kurumu’na yapılan başvurular ile elde edilir. Bir tasarım için ilk olarak Türk Patent Ve Marka Kurumu’na başvuru yapılırsa tasarım, tescilli tasarım olarak anılır. Ancak tasarım Türkiye’de ilk kez kamuya sunulursa tescilsiz tasarım olarak adlandırılır.

Tescilli tasarım ve tescilsiz tasarım belirli süreler boyunca koruma altına alınır. Tescilli tasarımlar, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan müracaat tarihinden itibaren 5 yıl boyunca koruma altına alınır. Tescilsiz tasarımlar ise kamuya sunulduğu tarihten itibaren 3 yıl boyunca korunur. Tescilli tasarımın koruma süresi ilk 5 yıl bittikten itibaren 5 yıllık periyotlar halinde 25 yıla kadar uzatılabilir. Bu süre boyunca tasarımın tüm hakları tasarım sahibine ait olacaktır.

Tasarımınızı Neden Tescil Etmelisiniz?

Daha Fazla Bilgi

Tasarım tescili ile tasarımınızı uzun süreler boyunca tekelinizde tutarak tasarımın satışını yapma, ithal etme, sergileme gibi tüm ticari amaçlarını koruma altına alabilirsiniz. Bu sayede tasarımınızın tüm hakları tasarım sahibinin tekelinde olur. Tasarım tescili, tasarımları taklitçilerden korumak, taklitçileri caydırmak ve tasarımın ait olduğu markayı güçlendirmek için en etkili yöntemdir.

Endüstriyel Tasarım Tescili

Endüstriyel Tasarım, hayal edilip tasarlanan ürünün; kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan, estetik özellikler taşıyan, üreticisine kar sağlayan bir tasarıma evrilme sürecidir. Hazırlanan bu tasarımın ve tasarım sahibinin korunması için kanunlarla desteklenen belgeye “Endüstriyel Tasarım Tescili” denir. Endüstriyel tasarım tescili, üzerinde yoğun emek, para, zaman ve çaba harcayıp ortaya koyduğunuz tasarımlarınızı tescilleyerek koruma altına alır.

Aksi takdirde tescillenmeyen tasarımınız üzerinde hak iddia edenler çıkabilir ve hak kaybı yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra tasarımınız taklit edilerek piyasaya sunulabilir. Endüstriyel tasarım tescili bu gibi tüm durumların önüne geçerek hem tasarımınızı hem de sizin tasarımınız üzerindeki tüm haklarınızı koruma altına alır.

endüstriyel tasarım tescil

Endüstriyel Tasarım Tescili Nedir?

Endüstriyel tasarım tescilinin koruma altına aldığı ürün/sektör çerçevesi oldukça geniştir. Endüstriyel tasarım tescili, 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre bir ürünün ya da tasarımın dış görünüşünü koruma altına alır. Bu kanuna göre tasarım tescil belgesinin alınması için tasarımın yeni ve özgün olması aynı zamanda da diğer tasarımlar arasında ayırt edici özelliklere sahip olması gerekir.

Endüstriyel yolla üretilen bir nesnenin yanı sıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri, grafik sembolleri, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özellikleri ve tipografik karakterleri içine alan ürün yelpazesinde yer alan ürünlerin veya bir parçasının yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olmak şartıyla dış görünümleri “Endüstriyel Tasarım Tescili” ile koruma kapsamı altına alınır.

Endüstriyel Tasarım Tescili ile Patent Arasındaki Farklar Nelerdir?

Daha Fazla Bilgi

Endüstriyel tasarım tescili ve patent koruduğu unsurlar açısından farklılıklara sahiptir. Endüstriyel tasarım tescili görsel unsurları koruma altına alır. Patent ise bir fikri, yeni bir buluşu ya da yöntemi koruma altına alır. Eğer bir buluşa ya da fikre sahipseniz bunu patent ile kanunen koruma altına alabilirsiniz. Buluşunuzun tasarımını, yani görsel unsurlarını da tasarım tescili ile koruyabilirsiniz.

Endüstriyel Sektörlerde Tasarım Tescilinin Değeri Nedir?

Daha Fazla Bilgi

Endüstriyel sektörlerde üretilen ve tüketiciye sunulan ürünlerin çoğunluğu birbiri ile benzer özelliklere sahiptir. Bu sebep ile endüstriyel sektörlerdeki rekabet düzeyi oldukça fazladır. Bu rekabet ortamında estetik algılara hitap eden tasarımlar ürünleri ön plana çıkartır. Yapılan yeni tasarımların hakkını tasarım sahiplerinin koruma altına alabilmesi işletmelerin üretim ve satış faaliyetlerini artırması ve tasarımı belirli bir süre boyunca kendi tekellerinde tutmasını sağlar. Tasarımın korunması ise endüstriyel tasarım tescilleri ile sağlanır.

Endüstriyel tasarım tescili, tasarımı hukuken koruma altına alarak tasarımın değerini artırır. Bu değer tasarım sahiplerini sektörlerinde ön plana çıkmasına yardımcı olur. Tasarımın hak sahibinden izinsiz olarak tasarlanıp tüketiciye sunulduğu ya da sergilendiği takdirde endüstriyel tasarım tescilinde belirtilen haklar sayesinde duruma hukuki yollardan hemen müdahale edilebilir. Endüstriyel tasarım tescili hak kayıplarının ve özgün tasarım üzerinde yapılan izinsiz işlemlerin önüne geçerek tasarımın değer kaybetmesini engeller.