Patent Yurtdışı

152 üye ülkeden arzu edilen ülke seçilerek koruma talep edilmektedir.

Patent

(Pct)

Patent İşbirliği Anlaşması

Patent İşbirliği Anlaşması, 152 ülkenin üye olarak imzaladığı bir anlaşmadır. Türkiye’de üye ülke olarak yer almaktadır. Buluşların uluslararası anlamda korunmasına yönelik tek patent tescil sistemidir. PCT sisteminin temel özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir: PCT kapsamında patent başvurusu; uluslararası süreç ve ulusal süreç olmak üzere iki ayrı periyotta tamamlanmaktadır.

Uluslararası süreçte, buluşun yeni ve patentlenebilir özelliğe sahip olup olmadığına ilişkin uluslararası araştırma ve inceleme işlemleri yapılmaktadır.
Ulusal aşamada ise, 152 üye ülkeden arzu edilen ülke seçilerek koruma talep edilmektedir. Koruma talep edilen ülkede patent belgesi almak için o ülkenin patent mevzuatına göre buluş konusu incelenmekte ve bu süreç neticesinde olumlu/olumsuz karar verilmektedir.

Avrupa Patent Sistemi (Epc)

Avrupa Patent sisteminin. 32 üye ülkesi bulunmaktadır. Avrupa Patent sisteminin genel özellikleri aşağıda sıralanmıştır:

Birinci Genel Özellik

Daha Fazla Bilgi
Avrupa Patent sistemi, birinci aşaması; patent işlemlerinin Avrupa Patent Ofisi (EPO) nezdinde araştırma-inceleme-belge kararını içermekte.
Avrupa Patent Sözleşmesine üye ülkelerden arzu edilenlerde belge talebinin yapılmasını içermektedir.

İkinci Genel Özellik

Daha Fazla Bilgi
Bir Avrupa Patent başvurusunun belge/red kararına ilişkin Avrupa Patent Ofisi (EPO) nezdindeki işlemler yaklaşık 4 yıl sürmektedir.

Üçüncü Genel Özellik

Daha Fazla Bilgi
Avrupa Patent Sözleşmesine üye ülkeler aşağıda verilmiştir.

LİDER PATENT

Bireysel Başvurular

Patent tescilinin özellikle bir yada birkaç ülke ile sınırlı olması arzu edildiğinde bireysel olarak patent müracaatı yapmak maliyet avantajı bakımından tercih edilebilir bir çözüm olabilmektedir.

Bireysel patent müracaatı temel olarak, ilgili ülkedeki vekil ile işbirliği yapılarak patentin tescil edilerek korumanın sağlanması esasına dayanmaktadır.

BireyselBasvuru
ALMANYAİNGİLTEREMONAKO
ARNAVUTLUKİRLANDAPORTEKİZ
AVUSTURYAİSPANYAROMANYA
BELÇİKAİSVİÇRESLOVAKYA
BULGARİSTANİSVEÇSLOVENYA
ÇEK CUMHURİYETİİTALYAYUNANİSTAN
DANİMARKALETONYATÜRKİYE
ESTONYALİTVANYA
FİNLANDİYALİHTENŞTAYN
FRANSALÜKSEMBURG
G. KIBRIS RUM Y.MAKEDONYA
HOLLANDAMALTA