Patent Yurtdışı

Patent İşbirliği Anlaşması (Pct)

Patent İşbirliği Anlaşması, 152 ülkenin üye olarak imzaladığı bir anlaşmadır. Türkiye’de üye ülke olarak yer almaktadır. Buluşların uluslararası anlamda korunmasına yönelik tek patent tescil sistemidir. PCT sisteminin temel özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
PCT kapsamında patent başvurusu; uluslararası süreç ve ulusal süreç olmak üzere iki ayrı periyotta tamamlanmaktadır. Uluslararası süreçte, buluşun yeni ve patentlenebilir özelliğe sahip olup olmadığına ilişkin uluslararası araştırma ve inceleme işlemleri yapılmaktadır.
Ulusal aşamada ise, 152 üye ülkeden arzu edilen ülke seçilerek koruma talep edilmektedir. Koruma talep edilen ülkede patent belgesi almak için o ülkenin patent mevzuatına göre buluş konusu incelenmekte ve bu süreç neticesinde olumlu/olumsuz karar verilmektedir.

Avrupa Patent Sistemi (Epc)

Avrupa Patent sisteminin. 32 üye ülkesi bulunmaktadır.

Avrupa Patent sisteminin genel özellikleri aşağıda sıralanmıştır:

Avrupa Patent sistemi, birinci aşaması; patent işlemlerinin Avrupa Patent Ofisi (EPO) nezdinde araştırma-inceleme-belge kararını içermekte.
Avrupa Patent Sözleşmesine üye ülkelerden arzu edilenlerde belge talebinin yapılmasını içermektedir.
Bir Avrupa Patent başvurusunun belge/red kararına ilişkin Avrupa Patent Ofisi (EPO) nezdindeki işlemler yaklaşık 4 yıl sürmektedir.
Avrupa Patent Sözleşmesine üye ülkeler aşağıda verilmiştir.

ALMANYA İNGİLTERE MONAKO
ARNAVUTLUK İRLANDA PORTEKİZ
AVUSTURYA İSPANYA ROMANYA
BELÇİKA İSVİÇRE SLOVAKYA
BULGARİSTAN İSVEÇ SLOVENYA
ÇEK CUMHURİYETİ İTALYA YUNANİSTAN
DANİMARKA LETONYA TÜRKİYE
ESTONYA LİTVANYA
FİNLANDİYA LİHTENŞTAYN
FRANSA LÜKSEMBURG
G. KIBRIS RUM Y. MAKEDONYA
HOLLANDA MALTA

Bireysel Başvurular

Patent tescilinin özellikle bir yada birkaç ülke ile sınırlı olması arzu edildiğinde bireysel olarak patent müracaatı yapmak maliyet avantajı bakımından tercih edilebilir bir çözüm olabilmektedir.
Bireysel patent müracaatı temel olarak, ilgili ülkedeki vekil ile işbirliği yapılarak patentin tescil edilerek korumanın sağlanması esasına dayanmaktadır.