Marka Değer Tespiti

Marka Değer Tespiti

Firmanıza ait marka ve tescillerinin değerinin tespiti ve firmanızın değerine katkısının belirlenmesi Liderpatent ’in kendisine vazife addettiği bir hizmettir. Bu yaklaşım ile size ait Marka tescillerinin değer tespiti yapılmaktadır. Ayrıca Marka Tescilinizin Bankalar nezdinde TEMİNANT olarak değerlendirilmesi hizmetide sunulmaktadır.

Peki neden Değer Tespiti:

Bir firma için marka tesciline konu olacak varlıklarını fikri mülkiyet hakları ile korumak hayati öneme sahiptir. Bunun ile birlikte ıskalanan firmanın elde edebileceği yatırım getirisidir. Marka tescil haklarının bir değeri vardır. Her Firma Marka Tescil haklarından mali faydalar sağlamayı amaç edinmelidir.

Russell Parr: Fikri mülkiyetler, uyku halindeki maddi, sabit ve maddi olmayan kâr motorunu, güçlü ve kârlı hale getiren bujilerdir. Fikri mülkiyetler bir firmanın sahip olabileceği en güçlü varlıklardır. Yüksek satış fiyatlarının tespit edilmesini sağlayabilirler, pazar payını yükseltebilirler, müşteri sadakati sağlayabilirler ve rakiplere büyük engeller teşkil edebilirler. Derken aslında üç önemli tespiti sunuyor.

Marka Tescili, ürünleri gelecekte yüksek fiyattan satmanıza imkân verebilir;
Marka Tescili gelecekte maliyetlerden tasarruf yapmanıza imkân verebilir;
Marka Tescili pazarda ürününüze yönelik talebi arttırarak gelecekteki kârı arttırabilir.
Sınaii mülkiyetler, değerli olma potansiyeline sahip varlıklardır çünkü gelecekte kazanç elde edilmesine veya maliyetlerden tasarruf yapılmasına yardımcı olurlar. LiderPatent olarak bizde; size Marka tescillerinizin değer tespitinde yardımcı olarak bu kazanç için ilk adımı atacağız.