BLOG

Covid-19 Pandemisinin Sağlık Sektörü Markalarına ve Marka Tesciline Etkisi

Sağlık sektörü ve kullandığı ürünler (maske- ilaç) insanlığın başlangıcından beri artan bir ivme ile gelişme göstermiş çeşitlenmiştir. Hastalıkların tarihine bakıldığında bu gelişim ve çeşitleme genellikle salgın hastalıklarda (pandemi) olmuştur. Covid-19 pandemisinde de aynısı tekerrür etti.  Sağlık sektörünün bu gelişimine paralel sektörünün ticari hacmi müthiş bir artış gösterdi. Yeni yaklaşımlar yeni ürünler yeni buluşlar ve yeni [...]

Marka Tescil Sonrası Marka Üzerinde Değişiklikler Yapılabilir mi?

Marka tescil başvurusu ; sınai mülkiyet kanunu çerçevesinde kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajın biçimi olmak üzere her türlü işaretten oluşan marka adayları için yapılabilir. Marka tescil başvurusu; şahıslar veya tüzel kişiliğe sahip şirket yada Paris Sözleşmesine taraf ülke vatandaşları tarafından yapılabilmektedir. Birlik üyesi ülkelerden birinin vatandaşları, sınai [...]

Tescilli Marka’nın Devri ve Şirket Devirlerinde Marka Tescilin Önemi

Türk Patent ve Marka Kurumuna tescillenmek üzere başvurusu yapılan Marka tescil başvurusu, yasal prosedürü tamamlanmasına müteakiben, Marka Tescil Belgesinin alınması nihayete ermektedir. 10 yıllık dönemler ile yenileme yapılan marka tescili, belge alındıktan sonra artık ticari bir markaya ticari bir emtiaya dönüşmüş, değer kazanmıştır. Aklınıza gelen herhangi bir ticari emtia gibi düşünebilirsiniz Marka Tescil Belgesi’ni.    Bir [...]

Marka Tescil Başvuru yapılacak markanın belirlenmesi ve son tüketici algısının göz önünde bulundurulması.

Yeni bir firma kuruyorsunuz veya yeni bir ürün yeni bir hizmeti piyasaya süreceksiniz veya mevcut marka portföyünüze yeni bir marka dahil edip ticari dolaşım içerisine dahil edeceksiniz. Marka tescilinin önemi bildiğiniz için, önce ürün veya hizmetine güzel bir isim, yani marka olabilecek bir değerde belirlemek istiyorsunuz. Bu markayı belirleme yolları yöntemleri için az da olsa [...]

Tasarım Profesyonelleri İçin Endüstriyel Tasarım Tescili

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Tasarım, günümüz ekonomi koşullarında ticari rekabet gücüne doğrudan etki eden faktörlerden biri olmuştur. Özellikle ticari rekabet edebilirliği yüksek olan gelişmiş ülkelerde tasarımın çok önemli bir ticari enstrüman haline geldiği o ülkelerin ekonomik gücünden anlaşılmaktadır. Tasarımın başkenti olan İtalya’da tasarım endüstrisinin milli gelire katkısı önemli bir örnektir. Hangi ürün [...]

Marka Tescili ve Markanın Kullanımı

Marka üzerinde tekel olacak şekilde hak, söz konusu markayı ticari olarak kullanmak ile ve/veya Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılacak talep ile marka tesciline hak kazanmak suretiyle  elde edilir.   Marka tescil başvurusu ile, başvuru yapılan tescil sınıflarında o markayı sadece size ait olacak şekilde kullanım ve kullandırmama hakkına sahip olursunuz. Bu o marka [...]

Marka Tescili Red Edilme Sebepleri

Türk Patent Ve Marka Kurumuna (Türkpatent) yapılan marka tescil başvuruları için, Kurum tarafından mutlaka tescil verileceği anlamına gelmemektedir. Türkpatent marka inceleme uzmanı tarafından incelenen marka tescil başvuruları aşağıda sıraladığımız gerekçeler üzerine reddedilebilmektedir. Marka tescil başvuruları sadece 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun ilgili maddeleri gereği reddedilebilir. Bahsedilen red sebepleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. Daha önce tescil edilmiş [...]

Patent Nedir? Neler Patent Alır? Nasıl Başvuru Yapılır?

Sayın ziyaretçi, bu yazıyı okuduğuna göre ya buluş sahibi bir mucitsin ya bir buluş yapmak için ter döken araştırma geliştirme yapan mucit adayısın veya bir mucite imkan tanıyan fedakar bir firma sahibisin. Harika doğru yerdesin. Sayın mucit birçok yerde duyduğun patent kriterlerine, süreçlerine, kanun maddelerine  çok girmeden devam edelim yazımıza , zaten diğer konuları bu [...]

Marka Tescil Başvurusu İçin Ticari Faaliyet Şart Mıdır?

Marka Başvurusu ve Marka Tescil 6769 SMK’sinda ve ilgili yönetmelikte tanımı yapılırken, başvuru gereksininimi izah edilmek üzere bahsedilirken ‘’ Ticari alan’’ olarak çerçevesi çizilir. Yani Marka tescil başvurusu ve nihayetinde elde edilen marka tescili ticari bir ürün ve/veya hizmeti rakiplerinden ayırt etmek üzere isimlendirmek için kullanılır. Bunun ile birlikte, Marka tescil başvurusu için bir firma [...]

Sosyal Medya ve Pazar Yeri İçin Marka Tescili

Marka Tescili her geçen gün önemini ve değerini artırmaktadır. Bununla birlikte ürünlerini veya hizmetlerini kısa sürede daha çok kişiye duyurmak ve ulaştırmak isteyen işletmeler yaygın sosyal medya platformlarını sıklıkla kullanmaktadır. Daha önceleri kişisel olarak değerlendirilen sosyal medya platformları, firmaların yapmış olduğu faaliyetleri duyurmasından, ürünlerinin satışına kadar pek çok alanda kullanılmaya başlandı. Bu gelişmeler doğrultusunda sosyal [...]