Logo Tescili Nasıl Yapılır?

Logo, kısaca bir markanın yüzüdür. Genellikle genel hatlarıyla markaya ait izler taşıyarak markanın belirli başlı özelliklerini yansıtan, ismini gösteren şekillerden, renklerden, yazılardan oluşabilecek bir görseldir. Logo tescili yaptırmak aynı zamanda markanın tescillenmiş bir yüzünün bulunmasını sağlamaktır. Bu sayede logo tescili yaptırılacak logonun anlattığı markanın amblemi artık tescilli ve o markaya ait olur. Logo üzerindeki bütün haklar direkt olarak markaya ait olur ve izinsiz bir şekilde kullanılması kopyalanması ya da ayırt edici özellikleri değiştirilmeden farklı versiyonlarının olmasının önüne geçerek yasal haklarının olduğu göstertmektedir.

Logo tescili ücreti sabit bir şekilde Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından belirlenen ücretlerdir. Logo tescili ücreti, başvurunun yapılmasıyla ödenen ve gerekli olan bir ödemedir. Logo tescili ücreti yatırılmayan logolar değerlendirilmeye alınmadan direkt olarak elenirler. Logo tescil başvurusu yapılırken logonun markaya ait izler taşıması, özgün olması, tescillenmiş başka logoları andırmaması gerekir. Logolar markaların ürünlerinin veya direkt olarak markanın tüketicide bir intiba bırakmak ve kurumsallığı göstermekte amacıyla yapılır ve markalara tescillenerek bütün hakları markalara bırakır. Bu sayede markalar logoları hakkında her türlü kararı kendileri verebileceği gibi logoyu değiştirme veya izinsiz kullanımda yasal olarak hak sahibi olurlar.

Logo tescili yapılmamış logoların izinsiz kullanımında yasal olarak bir hakkı bulunmayan markalar büyük sıkıntılar çekebilir. Logo tescili ücreti sadece tescil yapılırken yatırılan ve sonrasında tekrar yatırılmayan ücretlerdir. Her sene Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından ilan edilen ücretler logo tescili yapılabilmesi için yatırılması zorunlu ödemelerdir. Logo tescili başvurusu yapılırken istenilen kriterleri sağlayan logolar ve başvuru evrakları Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından incelenmeye alınır, inceleme sonucu olumlu olan logolar markalar tarafına tescillenir.

Logo tescili yapılmış markaların kurumsallık olarak diğer markalardan önde oldukları ve hitap ettikleri tüketicilere daha iyi hizmet vermek istedikleri araştırmalar sonucunda sabittir. Bu sayede logo tescili yaptırmak isteyen markaların kendi karakteristik özelliklerini, isimlerini, ürünleri, çalışma standartlarını yansıtan logoların tasarımlarını tercih etmektedirler. Logoların markaların yüzü olarak düşünüldüğünde, markaların ilk temasta direkt olarak logolarıyla görüldüğü ve tüketicilere logolarıyla ilk sunumlarının yapıldığı göz önüne alındığında logo tescili yaptırmak markaların yapacağı en önemli işlerden biridir.

Logo tescil başvurusu, Türk Marka ve Patent Kurumu’na istenilen belgelerin eksiksiz bir şekilde teslim edilmesiyle yapılır. İstenilen belgelerde bir eksik yoksa başvuru işleme alınır ve logo tescili yapılacak logonun değerlendirilmesi adımına geçilir. Bu adımın olumlu olmasından sonra logo tescili yapılmış olur. Logo tescili yapılmasıyla, markaların kullanacağı logoların tüm hakları markalara geçer ve markaların her türlü sorunda yasal olarak haklarını kullanma özgürlükleri olur. Bu sayede markalara ait logolar yasal olarak koruma altına alınmış olur. Logo tescili sadece markalara ait olmaz direkt olarak bireysel kişilere de ait olabilirler. Bu durumlarda logo tescil başvurusu kısmında istenilen belgelerde değişiklik olabilir. Belgelerin değişikliğe uğraması süreci değiştirmez.

Logo tescil işlemlerinde logo tescil başvurusu yapılırken istenilen belgelerin eksiksiz ve düzenli olarak Türk Marka ve Patent Kurumu’na teslim edilmesi gerekmektedir. Bunların yanı sıra logo tescil ücretlerinin yatırılması gerekmektedir. Bu adımların eksiksiz yapılması halinde logo tescili yaptırılmak istenen logonun değerlendirme aşaması yine Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından yapılarak logo tescilinin yapılıp yapılmayacağına karar verilerek, başvuru sahibine bilgilendirme yapılır. Sürecin sonunda logo tescili yapılmış logoların yasal olarak sahibi ve doğal olarak her türlü sorunda kullanmakta özgür olunan yasal hakları bulunur.

 

Logo Tescil Başvurusu Süreci ve Basamakları Nelerdir?

Logo tescil yaptırmak istenilen logo için gerçek kişi veya tüzel kişi olarak Türk Marka ve Patent Kurumu’na gerekli belgelerle başvuru yapmak ve logo tescili ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Bu adımların tamamlanmasının ardından Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından değerlendirme süreci başlar sürecin olumlu veya olumsuz sonuçlandığı başvuru sahibine bilgi verilerek iletilir.

  • Logo tescili için ilk olarak Türk Marka ve Patent Kurumu’nun istediği belgeler eksiksiz ve düzenli bir şekilde hazırlanarak teslim edilmelidir. Söz konusu bu belgeler Türk Marka ve Patent Kurumu’na teslim edilmelidir. Bu sayede süreç hızlanmış olur.
  • Türk Marka ve Patent Kurumu teslim edilen belgelerde bir eksik veya yanlış gördüğü zaman logo tescili yaptırmak isteyen logo tescili başvurusu yapmış kişiye 2 aylık bir süre verir ve belgelerin tamamlanmasını ister. Logo tescili başvurusu yapan kişi bu süre zarfında belgeleri tamamlamazsa otomatik olarak başvuru düşer.
  • Logo tescili başvurusu usule uygun bir şekilde yapıldıktan sonra Türk Marka ve Patent Kurumu logo tescili yapılmak istenen logoyu bir incelemeye tabi tutar. Süreç sonunda bir sıkıntı görünmezse logo tescil kararı Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanır. Logo tescillenmiş olur.
  • Bazı durumlarda logo tescili başvurusu yapan kişilerin dışında üçüncü kişiler tarafından itiraz başvuruları olabilir. Bu gibi durumlarda Türk Marka ve Patent Kurumu logo tescili başvurusuna inceleme başlatır.
  • Herhangi bir itirazın olmadığı durumlarda logo tescil başvurusuna ait tescil işlemleri tamamlanır. Sonuçta logoya ait sicil kaydı oluşturulur, logo tescil belgesi sicil kaydıyla beraber logo tescil başvurusu yapan kişiye teslim edilir. Logo tescil süreci ve logo tescil başvurusu olumlu olarak tamamlanmış olur.

Logo tescil başvurusu sırasında Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından istenilen belgelerin gerçek kişi veya tüzel kişi için farklılıkları olabilir. Logo tescil başvurusunu yapan kişi tüzel kişilikse vergi levhası, faaliyet belgesi, logo örneği ve logo tescili ücretinin ödendiğini gösteren belge talep edilir. Eğer logo tescil başvurusu yapan kişi gerçek kişi ise vekaletname, T.C. Kimlik numarası, logo örneği ve logo tescili ücretinin yatırıldığına dair belge istenir. Belgelerin eksiksiz ve doğru bir biçimde Türk Marka ve Patent Kurumu’na teslim edilmesi halinde tescil değerlendirme süreci başlayacak ve logo tescil başvurusu yapan kişiye bildirimle sonuç haber verilecektir.

 

Logo Tescilinin Önemi Nedir?

Markalarda kullanılacak logoların tescil edilmesi logo tescili yapılmış kişilere yasal haklar vererek logoların kullanım haklarına sahip olmalarını sağlar. Bu sayede logoların izinsiz kullanımının önüne geçilmiş olur ve caydırıcı sonuçlar sağlanır. Logoların ait olduğu kişilerin logoların izinsiz kullanımının kopyalanmasının ayırt edici özelliklerinin değiştirilmeden farklı versiyonlarının yapılmasına yasal olarak hak sahibi olmalarını sağlar. Bunların yanı sıra birçok farklı gruplardaki tüketiciler için bir güven unsuru oluşmuş olur.

Logolarıyla ön plana çıkan markaların hitap ettiği tüketiciler marka olarak logodan markayı tanır ve ona göre tüketim sağlar. Logonun göründüğü her yerde markaların önemi daha çok ön plana çıkmış olur. Bu sayede tüketiciler markalara güvenerek tüketim sağlarlar. Logo tescili devlet tarafından verilen teşviklerin, üretim izinlerinin ve kalitelerin denetlenmesinde olumlu bir faktör olup işlerin daha kolay çözülmesine de olanak sağlar. Bu sayede logo sahibi markalar birçok alanda logo tescili yaptırmış olmalarının avantajlarını görmüş olurlar.

 

Kopya ve Benzer Logolar İçin Caydırıcılık

Logo tescili yapılmış logoların kopya olarak başka yerlerde kullanılmasında caydırıcılığı çok yüksektir. Benzer logo tasarımlarının piyasa girişleri de logo tescili sayesinde önlenebilir. Yasal olarak logoların her haklarının sahibine ait olması açılacak davalar ve suç unsuru olarak görülebilecek durumlarda logo sahiplerini üstün bir konuma taşır. Bu sayede logo kopyalama ve benzer logolarla piyasaya girişlerin önüne geçilmiş olur. Logo tescili yaptırmak her türlü hukuka aykırı durumlarda verilebilecek cezalar ve içine girilebilecek zorlu süreçlerle büyük bir caydırıcılık sağlar.

Sahte ürünün önüne geçmek içinde logo tescili kullanılabilir ve sahte olduğu anlaşılan ürünlerin toplatılması, sahte ürünleri üretenlerin ve satanların cezalandırılması gibi durumlarda yasal olarak logo tescili yaptıran kişinin yani logonun sahibi olan kişinin özelindedir. Bu gibi durumlara kalkışmayı düşünenlere caydırıcı güç olarak kullanılabilen logo tescilleri markaların en büyük korunması olarak görülebilir. Kurumsallaşma adımlarının en önemli parçası logo tescilleridir.

Tasarım Tescilinde Lahey Sistemi

Tasarım Tescilinde Lahey Sistemi

Tasarım ve buluşların korunması, günümüzde oldukça önemli bir konudur. Ne yazık ki, birçok tasarım veya buluş sıklıkla taklit edilmekte ve hatta...

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış marka olmak halk tarafından markanın önemsenmesi ve dikkat çekmesi anlamına gelmektedir. Tanınmış markaya olan güven daha fazla olduğu için...