Uluslararası Marka Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bir markanın bütün haklarının yasal olarak korunabilmesi ve markanın sahibinin yasal olarak markanın bütün haklarına sahip olabilmesi için, markanın sahibi tarafından tescil edilmesi gerekmektedir. Uluslararası marka başvurusu bu bağlamda çok önemlidir.

Uluslararası marka tescili almak, markaların bütün haklarının tescil edilen marka sahibine ait olmasını sağlar. Kopyalama, çalma gibi herhangi bir yasal sorunda tam anlamıyla markayı korumak için uluslararası marka başvurusu yapmak ve markayı tescilletmek çok önemlidir. Marka sahibinin markasının diğer ülkelerde de korunmasını içi koruma talep ettiği her ülkede markasını tescil ettirmesi gerekmektedir.

Uluslararası marka tescili almak, koruma talep edilen ülkelerin ofislerinde teker teker alınabilir. Bununla uğraşmak istemeyen ve uluslararası marka başvurusu yapmak isteyen marka sahipleri Madrid sistemini kullanarak tek bir uluslararası marka başvurusuyla, markalarını birden çok ülkede tescil ettirip koruma altına alabilirler. Türkiye 1 Ocak 1999 tarihinden bu yana Madrid Protokolü ile Madrid sisteminin içinde yer alır. Bu sistemin getirdiği avantajlarla birlikte Türkiye’de yapacağınız tek bir uluslararası marka başvurusuyla 124 ülkede uluslararası marka tescili alabilirsiniz.

Uluslararası Marka Başvurusunda Madrid Sistemi Nedir?

Madrid sistemi, Madrid protokolüne üye ülkelerde geçerli olan bir uluslararası marka başvuru sistemidir. Uluslararası marka tescili almayı kolaylaştıran bu sistem marka tescili alınacak bütün ülkelerde tek tek başvuru yapma zorluğunu ortadan kaldırır. Marka sahibi uluslararası marka tescili almak için Madrid sistemi sayesinde tek bir dilde hazırlanmış olan başvuru formu sayesinde birden fazla ülkede uluslararası marka başvurusu yapabilir ve markasını tescil ettirebilir.

Madrid sistemi sayesinde yapılan uluslararası marka başvurusuyla daha sonradan marka sahibinin iş stratejisinin değişmesi ya da finansal durumunun gelişmesi gibi durumlarda markanın yeni pazarlarda da korunmasına olanak sağlar. Uluslararası bir koruma sağlayan Madrid sistemi 124 ülkede markaları korumaya alır. Madrid sistemine üye 124 ülkenin herhangi birinde yapacağınız uluslararası marka başvurusu sayesinde bu ülkelerin tümünde marka güvenceye alınmış olacaktır.

Madrid Sistemi Başvuru Süreci Nasıl Olur?

Madrid sisteminde uluslararası marka başvurusu yapmak için genellikle menşe ofis aracılığıyla marka başvuruları yapılır. Menşe ofis denilen olay Madrid sistemine üye ülkelerin resmi marka tescil kurumlarıdır. Türkiye üzerinden örnek vermek gerekirse, Türkiye Madrid sisteminin bir tarafı olduğu için ülkemizde yapacağınız uluslararası marka başvurularınızı Türk Patent ve Marka Kurumuna yapabilirsiniz. Buraya yapacağınız başvuruyla birlikte Madrid sistemi sayesinde uluslararası marka tescili alabilirsiniz. Bu süreçte uluslararası marka başvuruları esas başvurunun kapsamlarından dışarı çıkamaz. Bu nedenle başvuru yapılacak markanın sahibi, işareti, mal ve hizmetler bakımından esas yapılan başvuruyla uyumlu olması gerekir.

Uluslararası marka tescili almak için, İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan WIPO’ya yapılması gerekir. Buraya marka sahibi tarafından yapılan doğrudan başvurular kabul edilmemektedir. WIPO’ya yapılacak başvurular esas başvurunun yapıldığı ve başvurunun dosyalandığı menşe ofis aracılığıyla yani Türkiye üzerinden örnek verdiğimiz için Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla yapılması gerekmektedir. İşleyiş şu şekilde yapılır marka sahibi uluslararası marka başvurusu yapmak istediği markası için hazırladığı başvuru formunu menşe ofise iletir. Menşe ofis başvuru evraklarını ve birtakım hususları inceleyip teyit etmesinden sonra değerlendirme sonucunda başvuru tam ve eksiksizse, uluslararası marka başvurusu menşe ofis tarafından WIPO’ya iletilir. Böylece markanızın tescillenme süreci başlamış olur.

Madrid Sisteminde WIPO Değerlendirme Süreci Nasıl Olur?

Menşe ofis tarafından WIPO’ya gönderilen uluslararası marka başvurusu WIPO tarafından şeklen incelemeye tabi tutulur. WIPO, yapılan başvuruları inceler, yapılan incelemeye şeklen inceleme adı verilmektedir. Başvurunun uygun ve doğru bir biçimde yapıldığına karar veren WIPO, başvuruyu uluslararası sicile kaydeder ve WIPO gazetesinde yayınlar. Bunların sonunda WIPO, marka korumasının istenmiş olduğu akit taraf ofislerine bildirimde bulunarak tescillenme sürecini bir ileri seviyeye götürmüş olur. WIPO tarafından bildirim alan Akit Taraf ofisleri, başvuruları kendi mevzuat ve kurallarına uygun olarak değerlendirmeye alır. Değerlendirme 1 yıl veya en geç 18 ay içerisinde bitirilmek zorundadır.

Değerlendirme bittikten sonra markanın o ülkede tescil edilip edilmeyeceği Akit Taraf Ofisi tarafından WİPO’ya bildirilmesi gerekir. WIPO’ya gelen bildirimden sonra, başvurunun durumu Uluslararası sicile kaydedilerek uluslararası marka başvurusu yapan marka sahibi bilgilendirilecektir. Akit taraf ofislerinden birine ya da birkaçına ait ofislerin markanın reddine veya kısmen korunmasına yönelik verdiği karar durumunda, Akit taraf ofisleri bu kararı WIPO’ya gönderir. WIPO verilen bu kararı uluslararası sicile kaydederek WIPO gazetesinde yayınlar ve marka sahibini bilgilendirir.

Akit taraf ofislerinin birinin veya birden fazla ofisin verdiği ret kararı, diğer Akit taraf ofislerinin vereceği kararı etkilemez. Sadece Akit taraf ofisinin bulunduğu ülkedeki marka tescil durumunu ilgilendiren bir karardır. Akif taraf ofisleri tarafından marka başvurusunun mevzuatlara uygun olması durumunda marka tescil edilir. Madrid sisteminde uluslararası tescilli markalar, esas tescile tescil tarihinden itibaren 5 yıl bağımlı kalır. 5 yıllık süre içerisinde esas tescil iptal edilir, reddedilir ya da hükümsüz kılınırsa, bunlara bağlı uluslararası marka tescilleri de düşer. Bu durumların aksi olursa öngörülen 5 yıllık sürenin sonunda uluslararası marka, esas tecilden bağımsız hale gelir.

marka başvurusu ve yenilenmesi

Madrid Sisteminde Maliyet Avantajı ve Markanın Yenilenmesi

Madrid sisteminin getirdiği avantajlardan biri olan her ülkede teker teker başvuru yapma zorunluluğunun olmaması nedeniyle, her ülke için ayrı ayrı başvuru ücretleri ödenmediği için Madrid sisteminin maliyet olarak avantajlı bir konumda bulunmasını sağlar. Ödenmesi gereken 2 adet ödeme vardır bunlardan biri menşe ofise ödenmesi gereken tutar diğeri ise WIPO’ya İsviçre Frangı olarak ödenmesi gereken tutardır. Örnek olarak Türkiye’den tescil yapılmak istenen bir marka için önce menşe ofise yani Türk Patent ve Marka Kurumu’na 440₺’lik bir ödeme yapılması gerekmektedir. Bu ödemeden sonra uluslararası marka başvurusu yapmanızı sağlayan kuruma yani WIPO’ya ödenmesi gereken tutarı Madrid sisteminin web sitesinden hesaplayarak ödeme gerçekleştirilebilir.

Ödemeler gerçekleştikten sonra tescil süreci web sitesinden veya WIPO bilgilendirme mesajlarından ya da WIPO Gazetesinden takip edilebilir. Tescili Madrid sistemi tarafından yapılmış bir uluslararası markanın, tescil süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Markalar tescil tarihinden başlamak üzere 10 yıl süreyle koruma altına alınırlar. Ancak, koruması sağlanan uluslararası markanın her 10 yılda bir korumasının ve tescilinin devam etmesi için tescilin yenilenmesini talep etmesi gerekir. Talep edilen yenileme sonrasında yenileme ücreti yatırılarak bir 10 yıl daha marka koruması sağlanır.

Uluslararası Marka Tescili Sorgulama Nasıl Yapılır?

Uluslararası marka başvurusu yapılan marka için, başvuru süreçleri için uluslararası marka tescili sorgulama yapılır. Bu sorgulama sayesinde başvurunun durumunu ve en son hangi hareketliliğin yapıldığı görülebilir. Yeni tescil edilecek markaların daha önce benzer şekilde tescilli olup olmadığı yine uluslararası marka tescili sorgulama sayesinde yapılabilir. Peki, bu uluslararası marka tescili sorgulama nasıl yapılır. Bunun için farklı yöntemler vardır.

Uluslararası marka tescili sorgulaması yapmak için isterseniz direkt olarak marka tescili aradığınız ülkenin marka tescil ofislerinin veri tabanlarında arama yapabilirsiniz. Bu arama sayesinde markanızı tescil ettirmek istediğiniz ülkede benzer veya aynı bir marka olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Uluslararası marka tescili sorgulamasını WIPO veri tabanından gerçekleştirerek Madrid sistemine üye olan bütün ülkelerin veri tabanında olan ve piyasasında tescillenmiş olan bütün markaların arasından sorgulama yapabilirsiniz.

Uluslararası marka tescili sorgulama işlemi, uluslararası marka tescili almak için atılacak ilk adımlardan sayılabilir. Çünkü tescil ettirmek istediğiniz markanın daha önce var olup olmadığını anlamanız için en kısa yoldur. Tescil almak istenen markaların daha önce tescillenmemiş olmaları gerektiğinden uluslararası marka tescili sorgulama yapılması gereken ilk işlemlerden biridir. Marka tescili başvuru durumu da yine uluslararası marka tescili sorgulama sistemleri sayesinde takip edilebilir.

Tasarım Tescilinde Lahey Sistemi

Tasarım Tescilinde Lahey Sistemi

Tasarım ve buluşların korunması, günümüzde oldukça önemli bir konudur. Ne yazık ki, birçok tasarım veya buluş sıklıkla taklit edilmekte ve hatta...

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış marka olmak halk tarafından markanın önemsenmesi ve dikkat çekmesi anlamına gelmektedir. Tanınmış markaya olan güven daha fazla olduğu için...