• Türkçe
  • English

Tasarım

Endüstriyel tasarım tescili: bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla üretilen bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun birarada algılanabilen bileşimleri...

Tasarım araştırma, Endüstriyel Tasarım başvuru yapacak firmanın, geliştirdiği veya geliştirmeyi planladığı ürünü ayırt edici yönleri ile tasarım çalışmasına konu olduğunu/olmadığını tespit etmesi, firmaya hem zaman hemde strateji kazandıracaktır.

Tasarım tescilinin özellikle bir yada birkaç ülke ile sınırlı olması arzu edildiğinde bireysel olarak tasarım müracaatı yapmak maliyet avantajı bakımından tercih edilebilir bir çözüm olabilmektedir.

Tasarım konusuna göre uzman tarafından tasarım ön araştırılmasının veri tabanında yapılması ve tasarım tescil sürecini olumlu/olumsuz etkileyecek risk analizinin sunulması, Tasarım tescil başvurusunun kriterlere uygun olarak online olarak yapılması, Tasarım Tescil sürecinin takip edilmesi

whatsapp
Kapat