Satılık Marka Nasıl Alınır?

Satılık marka, tescilli marka avantajlarından biridir. Markayı korumasının dışında istenildiği zaman markanın başka birine satışının yapılabilmesini sağlar. Satılık marka isimlerinden kolayca kendinize uygun olan satılık tescilli markayı bulup satış işlemlerini tamamladıktan sonra kendi üzerinize alabilirsiniz.

Marka satın alma konusunda en önemli husus satılık marka isimlerinin, marka sahibi tarafından satın alacak kişiye noter tarafından onaylama şeklinde yapılmasıdır. Satılık marka isimlerini araştırırken kendiniz için uygun olan alanda olanını bulduktan sonra, satılık markanın sahibi ile veya avukatlar aracılığıyla iletişim kurduktan sonra satın alma işlemlerini bitirebilirsiniz. Satılık marka isimlerinden birini aldıktan sonra, markanın bütün hakları tarafınıza geçmiş olur.

Satılık marka isimlerinden satın almaya karar verdiğiniz satılık tescilli markanın, işlemlerini bitirip satın alması tamamlandıktan sonra, satın alan kişi veya satıcı kişiden biri Türk Patent ve Marka Kurumu’na bildirimde bulunarak satılık tescilli markanın marka sahibinin değiştirilmesini istemelidir. Aksi durumda satış yapılmış olsa bile sicilde hala markanın sahibi olarak satıştan önceki eski sahibi görünür. Satılık marka isimlerinden satın alınan markanın işlemleri bittikten sonra Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunulacak talep formu, geçerliliği olan bir devir sözleşmesi ve devir ücretinin ödendiğini gösterir belge olarak kullanılır. Bu sayede satılık tescilli markanın yeni sahibine devir edildiğini kurum kayıtlarında da tescil edilmesi sağlanmış olur.

Satılık Marka İsimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Satılık tescilli bir marka alırken, devir sözleşmesi için dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Bu durumlar devrin neleri kapsadığıdır. Tam devir ve kısmi devir olmak üzere 2 türlü devir hakkı vardır. Satılık marka isimlerinden kendi üzerinize devir yaptıracağınız markanın hangi devir türünde almak istediğinize karar verdikten sonra noter onaylı sözleşmenizi imzalamanız gerekmektedir. Sözleme imzalandıktan sonraki en önemli husus ise, devrin yapıldığını Türk Patent ve Marka Kurumu’na bildirilmesidir. Türk Marka ve Patent Kurumu’na bildirilmeyen satılık marka isimlerinin sahipleri eski sahiplerine tescilli olarak gözükmeye devam edecektir. Satılık tescilli marka devir işlemlerinde en önemli husus budur. Devir gerçekleştikten sonra tescil belgesinde yeni marka sahibinin ismi yazması bu şarta bağlıdır.

Marka Tescilinin Önemi

Markalar tescil edilmediği sürece her türlü çalıntıya, kopyalamaya açık halde dururlar ve korunmaları imkânsızdır. Çünkü marka sizin olsa bile tescil edilmemiş markanın kopyalanması veya çalınması halinde delil olarak verebileceğiniz ve hak iddia edebileceğiniz bir şey bulunmamaktadır. Markaları tescil ettirmek bu bağlamda çok önemlidir. Piyasada olan birçok satılık marka isimleri tescillenmiş markalarlardır ve bu sayede markaların devir işlemlerinde alınan ücretlerle marka sahipleri markasının değeri kadar gelir elde edebilirler.

Satılık markalar yaratmak için markaların öncelikle tescil edilmesi gerekmektedir. Tescillenmemiş markaların satışından gelir elde etmek mümkün değildir. Marka satın alma konularında tescillerin isim değişikliği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılarak marka siciline kaydedilmektedir. Marka satın alma gerçekleştikten sonra Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılacak bildirimle satılan markanın tescil edildiği isim yeni marka sahibinin ismiyle değiştirilecektir. Böylelikle satılık marka isimlerinden birini almış ve sahip olmuş olan yeni marka sahibi, markasını kendi isteğine göre kullanabilmeye ve bütün haklarını elinde bulundurmaya başlayacaktır. Yaratılan markaların yasal olarak korunmasını sağlamak için markanın tescil ettirilmesi marka yaratıldıktan sonra yapılması gereken ilk iş olmalıdır.

marka tescil başvurusu

Marka Tescili Nasıl Alınır ve Başvuru Nasıl Yapılır?

Firmalar veya kişiler markalar için tescil almak isterlerse öncelikle Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunmaları gerekir. Bu başvurunun sorunsuz ve tam bir şekilde yapılması için başvuru için gerekli belgeler tam ve eksiksiz olarak teslim edilmelidir. Başvurudan sonraki süreçte başvuru kesinlik kazanacağı için bundan sonra başvuru yapılan marka unvanı koruma altına alınır. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan araştırmalara göre başvuru değerlendirmeye alınır değerlendirme sonunda herhangi bir eksik tespit edilirse tescil almak isteyen firma veya kişilere 2 aylık ek süre tanınır. Bu verilen ek süre olan 2 ayda belirlenen eksikler tamamlanmaz ise marka tescil başvurusu iptal edilir.

Gerekli bütün evraklar tamamlandıktan sonra başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından usulüne uygun şekilde değerlendirilir ve sonuca bağlanır. Eğer firma veya kişinin yapmış olduğu başvuru usule uygun görülürse bu marka resmi marka bülteni aracılığı ile yayınlanır. Buna göre markanın son olarak sicil kaydı oluşturulur ve marka resmen tescillenmiş olur. Tescillenmiş markanın Marka Tescil Belgesi ve markanın sicil kaydı markayı tescil ettiren kişiye veya firmaya yani marka sahibine teslim edilir. Maka tescil süreci bu şekilde işlemektedir. Tescil süreci tamamlanmış olan markalar daha sonra marka sahibi tarafından satılık marka isimleri olarak yayınlanarak satılabilir. Satılık tescilli markaların haklarını elinde bulunduran marka sahipleri markaların satılması konusunda da bütün haklarını ellerinde bulundurmuş olurlar.

Marka Tescilleri ve Marka Satışları

Markalar tescil edildikten sonra resmi olarak bütün hakları tescil sahibinin olmaktadır. Tescil sahibi markasını isterse başka birine satabilir veya kısmi olarak devredebilir. Bütün bu işlemlerin yasal hakları tescil sahibinin elindedir. Marka satın alma konularında tescil sahipleriyle veya tescil sahiplerinin belirlediği aracılar vasıtasıyla iletişime geçilebilir. Satılık marka isimleri gibi aramalarla da potansiyel olarak satın alınabilecek markalar bulunabilir. Her halükârda markaların tescillenmiş olması gerekir. Markayı satın almak isteyen kişi veya firmaların markanın tescilli olmamasından pekte sıkıntı çekeceğini söylenemez. Ama markayı yaratan kişi veya firmalar markalarını tescil ettirmedilerse büyük sıkıntılar yaşayabilirler.

Tescil edilmemiş markalar kopyalanmalara karşı, çalınmalara karşı korumasızlardır. Bu nedenle hayata geçirilen her markanın bir an önce tescil ettirilmesi gerekmektedir. Marka satın alma hususunda tescilin kim üzerine olduğu tescil sicil kayıtları açıkça gösterilmelidir. Marka satın alma gerçekleştirecek firmalar veya kişiler tescil edilmiş markalar içinden kendilerine uygun olanları, bünyelerine katmak istedikleri, kendilerine yarar sağlayacağını düşündükleri markaları satın almaya çalışabilirler. Resmi olarak satışta olan markaların satılık marka isimleri gibi aramalarda görünmesinin yanında, gündeminde satış olmayan markalara da piyasa değerlerine uygun tekliflerle satın alma yapılabilir.

Marka satın alma gerçekleştikten sonra markanın yeni sahibi veya markayı satan eski sahibi Türk Patent ve Marka Kurumu’na bildirimde bulunarak markanın sicilinde tescil sahibinin adını değiştirtmesi gerekir. Türk Patent ve Marka Kurumu’na bu işlemin yapılmadığı marka satın almaları sıkıntılar doğurabilir. Çünkü Türk Patent ve Marka Kurumu’nda sicil kayıtlarında markanın tescillenmiş olduğu kişi veya firma olarak eski kişi veya firmalar gözükmeye devam edecektir. Marka satın almaları tamamlandıktan sonra ve Türk Patent ve Marka Kurumu’na gerekli bildirimler yapıldıktan sonra değiştirilen sicille beraber satın alınan markanın yeni sahibi kişi veya firmalar, satın aldıkları marka için bütün hakları ellerinde bulundurmaya başlarlar.

Tasarım Tescilinde Lahey Sistemi

Tasarım Tescilinde Lahey Sistemi

Tasarım ve buluşların korunması, günümüzde oldukça önemli bir konudur. Ne yazık ki, birçok tasarım veya buluş sıklıkla taklit edilmekte ve hatta...

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış marka olmak halk tarafından markanın önemsenmesi ve dikkat çekmesi anlamına gelmektedir. Tanınmış markaya olan güven daha fazla olduğu için...