Patent İzleme ve Patent Portföy Analiz

Patent İzleme ve Patent Portföy Analiz

Patent İzleme ; rakip firmanın patent portföyünde bulunan patentlerinin takibi, patent tarifnamesinin içeriğinin kapsam analizi ve firmanız için oluşturduğu risk haritasının rapor niteliğinde sunulması hizmetidir.