• Türkçe
  • English

Patent

Buluş sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanımlanır. Patent ise bahsedilen buluş için verilen inhisari bir haktır. Patent/Faydalı Model Tescili; buluş sahibine ilgili ülkedeki Patent Ofisi tarafından onaylanmak sureti ile, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini,kullanmasını veya satmasını belirli bir süre

Patent İzleme ; rakip firmanın patent portföyünde bulunan patentlerinin takibi, patent tarifnamesinin içeriğinin kapsam analizi ve firmanız için oluşturduğu risk haritasının rapor niteliğinde sunulması hizmetidir.

Ar-ge departmanına sahip, teknolojiye yön vermeyi ilke edinen firmalara, patent odaklı ar-ge departmanın entegrasyonu ve patent stratejilerinin inovasyon odaklı geliştirilmesi konusunda yol haritasının çizilmesi.

Patent İşbirliği Anlaşması, 152 ülkenin üye olarak imzaladığı bir anlaşmadır. Türkiye’de üye ülke olarak yer almaktadır. Buluşların uluslararası anlamda korunmasına yönelik tek patent tescil sistemidir. PCT sisteminin temel özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

whatsapp
Kapat