Markalarda Bulunan R işareti nedir

Ürünler ve markalar üzerinde tescil, ticari marka, telif hakkı anlamına gelen birtakım işaretler olabilir. Bu işaretler ana fikirde o ürün ve markanın yasal olarak tescil edildiği, korunduğu anlamına gelmektedir. Korunan bütün ürün ve markalar yasal haklarını elinde bulunduran kişi veya kurumsal şirketlerin her türlü yasal haklarını herhangi bir yasadışı durumda kullanabilmesini sağlayan maddi manevi bütün haklarını koruyabileceğinin kanıtı olmaktadır.

R işareti, tm işareti, c işareti gibi farklı işaretler marka ve ürünlerin üzerlerine kanunlara uyacak şekilde ve yasal olarak doğrulama yapıldıktan sonra yerleştirilebilir. Bu işaretlerin anlamları birbirlerinden farklı olsa da temelde ürün ve markaların haklarının korunduğu bildiren yasal işaretlerdir. Bu işaretlerin koyulması zorunlu olmasa bile işaret koymayı hak etmiş ürün ve markaların işaretleri kullanmasında hiçbir sakınca yoktur. R işareti, tm işareti, c işareti birbirlerinden farklı anlamlara gelerek markaların ve ürünlerin tescil sahiplerine ait olarak korunmasını sağlamaktadır. Patenti alınmamış yani tescil edilmemiş her ürün ve marka birçok farklı tehditlere açık hale gelmektedir. Yasal olarak bir koruması olmadığı için çalınmalara, kopyalanmalara ve olabilecek diğer birçok had iddia edilmelerine karşı savunmasızdır. Savunmasız olan her marka ve ürünün ileride yaşanabilecek sıkıntılarda bir kanıt veya hak iddia etmesi olanaksızdır. Çünkü ürün ve markaların patentleri alınmamış ve kimseye veya hiçbir kuruma tescil edilmemiştir. Bu durumda ürün ve marka sahipleri ağır maddi kayıplar yaşayabilecekleri gibi manevi olarak markanın değerinin düşmesi ürünün değerinin düşmesi gibi zorluklarla da karşılaşabilirler.

Tescil işareti, ticari marka işareti, telif hakkı işareti gibi işaretlerin bulunduğu markalar hukuksal olarak korunduğunu gösteren işaretlerdir. Marka ve ürünlerde tescil işareti, ticari marka işareti, telif hakkı işareti çok önemli ve yasal olarak önemli işaretlerdir. Bu işaretlere sahip olan bütün ürün ve markalar resmi olarak yasal yollarla korunduğunu gösteren ve haklarının bir kişiye veya kurumsal bir şirkete ait olduğunu beyan eder. Bu işaretlere sahip olan ürün ve markalar bütün üst haklar ve kullanım hakları olmak üzere bütün hakları tescil sahibi kişilere veya kurumsal yapılara ait olduğunu gösterir. Doğabilecek bütün hukuki süreçlerde tescil sahibinin yasal hakları doğrultusunda marka ve ürünler korunur. Belirli sürelerle korunma hakkına sahip olan marka ve ürünler uzatma yapılabilecek sürelerle korunmaya devam ederler.

Tescil işareti, ticari marka işareti, telif hakkı işareti sayesinde markaların ve ürünlerin tescil edildiğini ve sahipli olduğunu gösteren belgelerdir. Bu işaretler kısaca r işareti, tm işareti, c işareti şeklinde gösterilerek marka ve ürünlerin bir noktasına işlenirler. Bu sayede açık açık tescil işareti, ticari marka işareti, telif hakkı işareti yazmasına gerek kalmadan korunduğunu gösterebilirler. Bunların sayesinde ürün ve markaların hakları her türlü yasal yollarla hukukun gösterdiği biçimde çoğu dünya ülkesinde koruma altına alınmış olur. Patent ve tescil yasalarının geçerli olduğu ülkelerde bu marka ve ürünlerin yasal hakları korunmaya devam eder ve her ülkede koruma altına alınmış olur.

R işareti, tm işareti, c işareti yani tescil işareti, ticari marka işareti, telif hakkı işareti bütün dünyada geçerliliği olan işaretlerdir. Bütün Dünya’da aynı işaretler kullanılır ve Dünya’nın her noktasında işaretler aynı anlama gelmektedir. Bu işaretlerin koruyuculuğu olduğu belli olduğu için ürün ve markaların dünya üzerinde yasal haklarla korunması her türlü yasa dışı iş için caydırıcılık oluşturarak ürün ve markaların güvenle çalışmasına yardımcı olur. Ürün ve markaların güvenli bir şekilde çalışması çalışma ortamlarının huzurunu artıracağından yaratıcılık ve ürünlerin gelişmişlik seviyeleri artar, daha rahat bir çalışma ortamında ürünlerin kaliteleri sahip olduğu özellikleri artar. Bu gibi durumlar ürünlerin ve markaların katma değerlerinin artmasına ürünlerin yenilenmesine pazar paylarının artmasına ürün ve markaların dahada büyümesinde olumlu bir rol oynar. Sadece hak korunmasının yanı sıra bütün bu etkenler ürün ve markaların yasal olarak korunmasıyla direkt olarak alakalıdır.

Ürün ve markaların tescil edilmesi ve patentlenmesi bu anlamda çok büyük önem taşır. Patenti alınıp tescillendikten sonra r işareti, tm işareti, c işareti kullanımı sağlayan markaların daha kurumsal olduğu direkt olarak anlaşılarak piyasada saygınlığı artar. Ayrıca hitap edilen müşteri kitlesi tarafından da olumlu etkiler yaratan r işareti, tm işareti ve c işareti kullanıcıların ürünlere ve markalara daha çok güvenmesini sağlar. Güvenme oranları artan marka ve ürünler daha çok satış yapar ve bu durumda direkt olarak markanın tanınırlığını ve büyümesini artırır.

 

R İşareti Ne Anlama Gelir?

R işareti ingilizce “register” sözcüğünden gelir ve “tescillidir” anlamına gelir. R işareti yani tescil işaretidir. Yuvarlak içinde büyük r harfi yazılarak simge haline getirilmiştir. Kullanılan ürün ve markaların tescilli olduğu anlamına gelir ve yasal olarak korunduğunu gösterir belgelerin olduğunu söyler. Marka ve ürünlerde kullanılan yuvarlak içindeki büyük r harfi r işareti olarak adlandırılarak tescil işareti olarak ifade edilir. Ürün ve markaların tescillenmiş olduğunu belirli bir kişi ya da kurumsal kuruluşa ait olduğunu gösterir.

Doğal bir koruyuculuk sağladığı gibi yasal olarak da dayandığı kurallara ve yasalara göre de koruyuculuk sağlamaktadır. R işareti gerekli şartları sağlayan marka ve ürünlere başvuruların olumlu sonuçlanmasının ardından büyük araştırma sorgulama sonucunda verilen tescil hakkını ifade eden bir işarettir. Bu hakkı kazanan bütün marka ve ürünler logolarına veya ürünlerine bu ibareyi koyarak tescilli marka veya ürün olduklarını göstererek lokal olarak bir koruma sağlayabilirler. Koymamayı tercih eden marka ve ürünler ise tescilli ürün ve marka olarak yasal yollarla korunmaya devam ederler. R işareti yani tescil işareti caydırıcılık açısından yaşanabilecek kötü olayların önüne geçmek için iyi bir uygulamadır.

 

Tm İşareti Ne Anlama Gelir?

Tm işareti ürün ve markaların logolarında veya ürünlerin belirli bölümlerinde kullandığı bir işarettir ve yasal yollarla alınabilir. Her marka veya ürüne tm işareti konulmaz. Ticari marka başvurusu yapmış ve markası tescillenmiş her marka tm işaretini yani ticari marka işaretini logosunda veya ürünlerinde kullanmaya hak kazanır. Tm işareti yani ticari marka işareti “Trade Mark” kelimesinden gelir ve ticari marka anlamına gelir.

Tm işareti genellikle markaların sağ üst kısımlarında bulunan küçük tm harfleri olarak simge haline gelmiştir. Bunun yanı sıra yuvarlak içinde büyük tm harfleri kullanarak da simge oluşturabilir. Ticari marka başvurusu yapıp, başvurusu resmi olarak onaylanmış her marka logolarına ya da ürünlerine bu tm işaretini yani ticari marka işaretini koyabilir. Bu işaret markanın yasal olarak kanunlara dayanarak korunduğunu anlatan bir işarettir. Tm işaretine yani ticari marka işaretine sahip her markanın bütün hakları yasal olarak koruma altındadır ve resmi olarak tanınmış bir marka anlamına gelmektedir.

 

C İşareti Ne Anlama Gelir?

C işareti yani telif hakkı işareti İngilizce’deki “Copyright” kelimesinden gelir ve markanın veya ürünün telif hakkının olduğunu herhangi bir şekilde izin alınmadan kopyalanamayacağını, çoğaltılamayacağını, kullanılamayacağını gibi anlamlara gelir. Yasal olarak haklarının korunduğunu gösteren bir işarettir. C işareti yani telif hakkı işareti kullanımına hak kazanmış ürün ve markalar yasal olarak bütün hakları tescil edilmiş kişilere veya kurumsal şirketlere ait olduğunu göstermektedir.

C işaretine sahip ürün ve markaların bütün dünyada bilinen bir işaret olduğundan dolayı caydırıcılık sağlayarak da bir koruma sağlar. C işareti yani telif hakkı işareti bir yuvarlak içinde büyük c harfi konarak simge haline getirilmiş ve uluslararası tanınan bir simge olarak kabul edilmiştir. C işareti yani telif hakkı işaretine sahip olan marka ve ürünlerde bu bağlamda uluslararası bir koruması olduğunu göstermektedir ve yasal olarak bütün haklara tescil sahibine ait olduğunu belirtmektedir.

Tasarım Tescilinde Lahey Sistemi

Tasarım Tescilinde Lahey Sistemi

Tasarım ve buluşların korunması, günümüzde oldukça önemli bir konudur. Ne yazık ki, birçok tasarım veya buluş sıklıkla taklit edilmekte ve hatta...

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış marka olmak halk tarafından markanın önemsenmesi ve dikkat çekmesi anlamına gelmektedir. Tanınmış markaya olan güven daha fazla olduğu için...