Marka Tescil Başvurularında Merak Edilenler- 2

Marka sahibinin vefatından sonra markayı kimler devir alabilir?

Mark tescil başvuruları şahıs adına yapılmış ise, marka sahibi şahısın vefatı ile marka varisleri, şahsın varisleri olmaktadır. Bu durum vefat eden şahsın vefatından sonra paylaşılan menkul ve gayrimenkulün veraset ile intikalinden hiçbir farkı yoktur. Tescilli markanın tüm yasal hakları da veraset ile varislere intikal eder. Bahsedilen veraset ile intikalin mutlaka bir vekil aracılığı ile Türk Patent ve Marka Kurumuna bildirilmesi gereklidir.

Marka tescil başvurusunda muvafakatname ne anlama gelmektedir?

2017 tarihli Sınai Mülkiyet Kanunun getirdiği yeniliklerden biride Marka tescil Başvurularında muvafakatname kullanımıdır. Tescilli marka sahibinin, tescilli markası için 3.ncü kişiye marka tescil başvurusu yapma izni vermesi mufavakatname ile olmaktadır. Tescilli marka sahibi, tescilli markasının sınıflarından tamamı veya bir kısmı için yeni bir başvuruya izin verebilir. Böylece yeni başvuru sahibi, yeni marka tescil başvuru dosyasına ekleyeceği muvafakatname ile birebir aynı olan ve aynı sınıfları kapsayan marka tescil başvurusu yaparak marka tescil belgesi alabilir. Muvafakatname vermek kendi hakkından vazgeçmek anlamına veya önceki marka tescilin sona ermesi anlamına gelmemektedir.

 Tanınmış marka nedir?

Tanınmış markaların, ulusal veya uluslararası kanun ve yönetmeliklere göre şekillenen tanımları mevcuttur. Markanın tanımı tanınmış marka için temel teşkil eder. Tanımı tüketici ile üretici arasında karşılıklı imzalanan sadakat sözleşmesi olan markanın yaş aralığı fark etmeden toplumun geneli tarafından tanınması kabul edilmesidir tanınmış marka.

Yüksek reklam gücüne sahip, güven ve kalitenin sembolü haline gelmiş. Sadece kullanıcılarının değil, hiç kullanmayanlar tarafından da bilinen marka olarak bir tanımı yapılabilir. Ülker, Arçelik, Google, Apple, Sarar, Bellona, Samsung, Teknosa,  Bingo, Çokokrem, Nike gibi markalar tanınmış markaya örnek verilebilir.

Marka yenilemesini zamanında yapmaz isem ne olur? Bir başkası markama başvuru yapar ise ne yapmam gerekli? Markamı kurtarmanın bir yolu yok mu?

 Marka Tescili Yenilemesi 10 yılda bir yapılır. Marka yenileme süreci markanın başvuru yapıldığı aydan altı ay önce başlar. Süreci içerisinde yenileme yapılmaz ise altı ay daha ek süre verilir ve yenileme ücreti ek ücret üzerinden ödenir. Bahsedilen süre içerisinde de yenileme yapılmaz ise marka tescil koruması biter ve marka üçüncü kişilerin başvurusuna açık duruma gelir.  Ve genellikle de marka tescil koruması biten markalar için başvuru yapılır. Eğer markanın tescil koruması tamamen bittikten sonraki iki yıllık süreç içerisinde üçüncü kişiler bir marka başvurusu yapar ise marka tescilinin ilk sahibi, marka başvurusunun tescil ettirilmesine, kullanımı ispat etmek şartı ile itiraz edebilir ve marka tescil başvurusu iptal ettirilir.

Rüçhan hakkı nedir?

Öncelik hakkı anlamına gelen Rüçhan hakkı, Marka Tescillerinde daha önce elde edilen bir hakka dayanarak yeni marka başvurularında öncelik verilme, öne geçme olarak nitelendirilir. Marka başvuruları için rüçhan hakkı iki şekilde elde edilir.

 • Uluslararası sözleşmelere istinaden elde edilen Rüçhan hakkı: Paris sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına üye ülkelerde yapılan marka tescil başvurusu ile elde edilir ve marka başvuru tarihinden itibaren altı aydır.
 • Resmi olarak organize edilen ve dolasıyı ile tüm sergi faaliyetleri kayıt altına alına sergilerde, sergileme yoluyla elde edilen Rüçhan Hakkı, sergi tarihinden itibaren altı aydır.

Bahsedilen Rüçhan Hakkı SMK’nın 12.maddesinde açıklanmıştır.  MADDE 12- (1) Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerden birinin uyruğunda olan ya da bu devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte bunlardan birinde yerleşim yeri veya işler durumda ticari müessesesi bulunan gerçek ya da tüzel kişiler veya bunların halefleri, bu devletlerin herhangi birinde yetkili mercilere markanın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı aylık süre içinde, Paris Sözleşmesi hükümleri kapsamında aynı marka ve aynı mal veya hizmetler için Türkiye’de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır. Bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer. Rüçhan hakkından yararlanılabilmesi için ilk başvuru yapılan devletin yetkili makamından rüçhan hakkı belgesi alınması şarttır

 Trendyol, Amazon, Hepsiburada, N11 gibi sayfalarda satış yapmak istiyorum, benden marka tescili istendi ne yapabilirim?

Henüz marka tesciliniz yok ise pazaryeriniz için seçtiğiniz markanın, marka tescil analizi uygunluğundan sonra marka tescili yapmanız ve vekil firmanızın size vereceğiniz giriş evrakını ilgili pazaryeri sağlayıcısı firmaya ispat etmeniz yeterlidir. Amazon.com’da ise bir adım daha vardır. Oda marka vekilinize gönderilen doğrulama kodunu, amazon.com yetkililerine ibraz etmeniz. Markanızı hangi sınıfta almanızın doğru olduğu çok önemlidir. Bu sebeple vekil firmanıza ne iş yaptığınızı doğru anlatmanız hayati öneme haizdir.

Amazon.com ile başlayan, pazar yeri sahiplerinin marka tesciline sahip olmaları gerekliliği; haklı olarak tüm pazaryeri platformu sağlayıcılarında zorunluluk haline geldi. Amaç taklit ürünleri ve marka tescilinden doğan hakkın gaspına araç olmayacağını ve izin vermeyeceğini göstermek. Yani bir kez daha tüketicinin yanıltılmasını engelleyerek hem satıcıya hem tüketiciye garanti veriyorlar, kendilerine duyulan güveni pekiştiriyorlar

 Tescilli markamı üçüncü kişilere kullandırmak için ne yapmam gerekir?

Marka tescili ile o markadaki tüm haklar size aittir. Üçüncü kişilere bu hakkı tamamen devredebilirsiniz. Tüm haklarınızı tamamen devretmek istemiyorsanız;

– Muvakatname vermek sureti ile; üçüncü kişilere markanızın tescilli olduğu sınıfların tamamında veya bir kısmında yeni marka başvuru yapması ve tescil alması için izin verebilirsiniz.

– Lisans verebilirsiniz: markanızı üçüncü kişilere karşılıklı belirlenen şartlar ile sınırsız veya sınırlı sürelerde kullanması için izin verebilirsiniz.

Yurtdışında marka tescili yaptırmanın yolları nelerdir?

Ulusal Başvuru Yöntemi: İstediğiniz bir ülkede , o ülkede yerleşik bir marka vekili ile çalışmak şartıyla, o ülkenin patent ofisine marka tescil başvurusu yapabilirsiniz.

 WIPO Aracılığıyla Başvuru Yolu: Madrid protokolüne dayanan bu başvuru ile, protokole üye 106 ülke ve 2 grup ( EM. OAPİ) için toplu marka tescil başvurusu yapabilirsiniz.

Üye ülke listesini Lider Patent uzmanlarından talep edebilirsiniz.

AB Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) aracılığı ile yapılan, Topluluk markasıda (CTM – Community Trademark) adı verilen başvuru şekli ile Avrupa Birliğine (AB) üye olan ülkelerde marka tescili müracaatı yapılabilmektedir. Bu başvurunun en büyük dezavantajı ise 27 ülkeden herhangi birinde marka tescili/başvurusu olan bir marka sahibinin itirazının kabul edilmesi halinde başvurunun tüm üye ülkelerde reddediliyor olmasıdır.

Avrupa birliğine üye ülkeler:

 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Bulgaristan
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Hollanda
 • İrlanda
 • İtalya
 • İspanya
 • İsveç
 • Kıbrıs Rum Kesimi
 • Lüksemburg
 • Letonya
 • Litvanya
 • Macaristan
 • Malta
 • Portekiz
 • Romanya
 • Polonya
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Yunanistan

 OAPI Üzerinden Başvuru Yolu

Kısaltması OAPI olan Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü, 17 üyesine tek bir başvuru ile tescil imkânı sağlayan bir sistemdir. Bu topluluğa, Madrid Protokolü üzerinden de başvuru yapılabilir.   

 Üye ülkeler:

 • Benin
 • Gine
 • Moritanya
 • Burkina Faso
 • Gine Bissau
 • Nijer
 • Çad
 • Orta Afrika Cumhuriyeti
 • Senegal
 • Ekvator Ginesi
 • Kamerun
 • Togo
 • Fildişi Sahilleri
 • Kongo
 • Komorlar
 • Gabon
 • Mali

 Tescilli markanın kazandırdığı haklar nelerdir?

 Satılabilir: Tescilli Markanızı, tescilli olduğu sınıfların tamamında veya kısmen satabilirsiniz. Bu konuda birçok satış işlemi gerçekleştiren Lider Patent ile satılmasını düşündüğünüz markalarınızı paylaşabilirsiniz.

Devredilebilir: Tescilli Markanızı, tescilli olduğunu sınıfların tamamında veya kısmen devredebilirsiniz.

Kiralanabilir: Tescilli Markanızı, tescilli olduğunu sınıfların tamamında veya kısmen üçüncü kişilere karşılıklı belirlenen şartlar ile kiralayabilirsiniz.

Miras bırakılabilir: Şahıs adına tescilli markalar, miras yolu ile mirasçılarına geçmektedir. Firma adına olanlar ise; firma ile birlikte, firma yeni sahiplerine intikal olmaktadır.

Yurtdışı marka tescillerinde KOSGEB teşviki nedir?

KOSGEB tüm marka sahiplerinin yurtdışında markalaşmasına destek olmak üzere yurtdışı marka başvuru maliyetlerini belli oranda karşılamaktadır. KOSGEB üyesi olmanız bu teşviki almak için yeterlidir. Ayrıntılı bilgi için Lider Patent uzmanlarını arayabilirsiniz.

Tasarım Tescilinde Lahey Sistemi

Tasarım Tescilinde Lahey Sistemi

Tasarım ve buluşların korunması, günümüzde oldukça önemli bir konudur. Ne yazık ki, birçok tasarım veya buluş sıklıkla taklit edilmekte ve hatta...

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış marka olmak halk tarafından markanın önemsenmesi ve dikkat çekmesi anlamına gelmektedir. Tanınmış markaya olan güven daha fazla olduğu için...

Markalarda Bulunan R işareti nedir

Markalarda Bulunan R işareti nedir

Ürünler ve markalar üzerinde tescil, ticari marka, telif hakkı anlamına gelen birtakım işaretler olabilir. Bu işaretler ana fikirde o ürün ve...