Marka Tescil Başvurularına İtiraz Nedir? Süreç Nasıl İşler?

Marka tescil başvurularına itiraz, Türk Patent ve Marka Kurumu Marka İnceleme Uzmanı tarafından SMK’nin ilgili maddelerine göre incelenerek, uygun görülür ise marka bülteninde tescil edilmek üzere yayınlanır. Bahsedilen marka bülteni ayda iki kez yayınlanan resmi bültendir. Marka tescil başvurularının marka bülteninde yayınlamasının amacı, tescil verilecek markalardan 3.nü kişilerin haberinin olmasının sağlanmasıdır. Türk Patent ve Marka Kurumu, 3.ncü kişileri söz konusu marka tescil başvurusundan haberdar ederek, kötü niyetli veya sektörde var olan bir markaya iltibas edebilecek herhangi marka tescil hak talebinin önüne geçmeye çalışmaktadır. Yayın süresi boyunca marka tescil başvurusuna itiraz edilmezse, itiraz hakkı ortadan kalkmaktadır. Marka Tescil kararı verilir.

Türk Patent ve Marka Kurumu, daha önce tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış bir markaya , 3.ncü kişiler tarafından yapılan yeni marka tescil başvurusuna aynı tescil sınıflarında (aynı ticari alanda) asla marka bülteninde yayın kararı vermez. Fakat ayırt edici olduğuna ikna olduğu (belkide tescilli bir markaya benzer olan) bir markanın tescil edilmek üzere marka bülteninde yayınına karar verebilir. Genellikle marka tesciline itiraz bahsedilen bu benzer markalara yapılır.

Marka Tescil Başvurusuna İtiraz 2 Sebepten Dolayı Yapılır;

 • Daha önce tescil edilmiş markaya iltibas oluşturacak şekilde benzerlik
 • Başvurusu yapılan markanın başka bir gerçek/tüzel kişilik tarafından hatırı sayılır derecede kullanılmış olması

Daha önce tescil edilmiş markaya iltibas oluşturacak şekilde benzerlik, markanın tescil edilmesine itirazlarda en çok karşılaşılan durumdur. Mevcut tescilli markalara bir ek yapılarak veya ses benzerliği aynı olsa da ama yazılış farklı olduğunda, marka tescil başvurusu yapılabilmektedir. Daha önce tescil edilmiş Markanın sahibi, çalıştığı vekil firmaya markasının, marka bülteninde yayınlanan benzer marka başvurularından haber edilmesi yönünde talimatı (marka izleme) verirse (marka izleme için Neden Marka İzleme Yapmalısınız? yazımızı okuyabilirsiniz:  ), vekil firma düzenli olarak takip ettiği marka bültenindeki benzer başvurulardan müvekkilini haberdar eder. Ve müvekkilin talebi ile markanın tesciline itiraz süreci başlar.

Bahsedilen marka tescil başvurusuna itiraz edilmesi için vekil firma tarafından itiraz dosyası hazırlanır. Ve Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulur. İtiraz dosyası ile marka tescili sahibi firma/şahıs haklılığını ispat emek için; markayı yoğun kullandığına dair evraklarını sunar. Bahsedilen evraklar, itiraz edilen marka tescil başvurusu ile benzerliğin kabul edilemeyeceğini ispatlar nitelikte olmalıdır.

 İtiraz sahibinin haklılığını ispat etmesi için, itiraz edilen marka tescil başvurusunun başvuru tarihinden önceki tarihe ait olması gerekli delil niteliğindeki evraklar;

 • Firma tarafından kesilen fatura örnekleri
 • Firma satın alma fatura örnekleri
 • Yazılı basında yer alan her türlü reklam ve haber görseli
 • Fuar katılım evrakları ve görselleri
 • Sponsorluklar
 • Resmî kurumlardan alınan belgeler
 • Kalite sertifikaları (İSO 9000 vb)
 • Mağaza ve/veya şube görselleri
 • Sosyal Medya kullanım (sadece hesap değil, tanıtıcı faaliyetleri içeren)

Özetle Markanın son kullanıcı zihnide yer alması için tüm tanıtıcı faaliyetlerin delilleri. Her itiraz için yukarıda sayılan tüm evrakların ibrazı şart değildir. İtiraz edilen marka tescil başvurusuna içeriğine ve niteliğine göre bunlardan bazıları yeterlidir.

Vekil firma, müvekkillerinin haklı gerekçelerini beyan ettikleri itiraz dilekçesinde yukarı bahsedilen delilleri de mesnet göstererek Türk Patent ve Marka Kurumuna, ilgili markanın tescil edilmemesi talebini iletirler.

Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanları, itiraz sahibinin marka vekili tarafından sunulan deliller ışığında marka tescil başvurusunu yeniden inceler. Uzman itiraz dilekçesindeki beyan ve delillere göre ikna olur ise; markaların benzediğini kabul ederek ilgili marka tescil başvurusuna RED kararı verir. Benzemediğini düşünür ise itirazı kabul etmez ve itirazın kabul olmadığına dair yazıyı vekile iletir. İtirazın kabul olmaması durumunda, önceki tarihli marka tescilinin sahibinin ikinci ve son kez itiraz hakkı vardır.

Önceki marka tescilinin, sahibi olan itiraz eden firmanın, ikinci itirazı gerçekleşirse dosya ‘’Yeniden İnceleme Değerlendirme Kuruluna’’ gider.

Diğer bir durumda; Türk Patent ve Marka Kurumundaki Marka inceleme uzmanı marka tescil başvurusuna yapılan itirazı kabul eder ise Marka tescil başvuru sahibinin bu aşamada verilen bu karara itiraz hakkı vardır. Marka tescil başvuru sahibi, itiraz üzerine  verilen red kararına itiraz ederse, dosya ‘’Yeniden İnceleme Değerlendirme Kuruluna’’ gider.

Her iki durumda da ‘’Yeniden İnceleme Değerlendirme Kuruluna’’ giden dosya kurul tarafından her iki tarafın itirazları ve gerekçeleri ele alınarak bir karar verilir. Bu kararda kurulu oluşturan üyelerin çoğunluğunun verdiği karar taraflara tebliği edilir.

Kurul tarafından verilen bu karara tarafların itiraz hakkı yoktur. Bununla birlikte taraflar, kararı Sınai Mülkiyet Mahkemesine taşıyabilir. Böyle bir durumda hem karşı taraf hem de Türk Patent ve Marka Kurumu davanın müdahilleri olurlar.

Marka Bülteninde tescillenmek üzere yayınlanan marka tescil başvurularına itiraz edilmesi için diğer gerekçe; söz konusu marka tescil başvuru tarihinden daha önce başvurusu yapılan markanın başka bir gerçek/tüzel kişilik tarafından hatırı sayılır derecede kullanılmış olmasıdır. Bu iddiaya dayanan itiraz dosyalarının gereksinimleri ve itiraz süreci yukarıda bahsedilenler ile aynıdır.

İlginizi Çekebilir: Marka Tescili Reddedilme Sebepleri

Tasarım Tescilinde Lahey Sistemi

Tasarım Tescilinde Lahey Sistemi

Tasarım ve buluşların korunması, günümüzde oldukça önemli bir konudur. Ne yazık ki, birçok tasarım veya buluş sıklıkla taklit edilmekte ve hatta...

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış marka olmak halk tarafından markanın önemsenmesi ve dikkat çekmesi anlamına gelmektedir. Tanınmış markaya olan güven daha fazla olduğu için...