Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Nelerdir?

Fikri ve sınai haklar, patenti alınmış tescili yapılmış fikrin koruma altın alındıktan sonra bu fikirlerin, markaların ve tescil edilmiş diğer şeylerin haklarının korunmasına yarayan hukuku temsil eder. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku kapsamınca patent, marka ve fikirlerin yasal olarak korunması sağlanır ve çalınmalara kopyalanmalara karşı yasal olarak hak savunmaya yarar. Bu sayede marka, patent ve fikirler yasal olarak koruma altına alınmış olur. Patenti alınacak markaların fikirlerin daha önce hayata geçirilmemiş, patenti alınmamış olması gerekmesinin zorunluluğu buraya dayanır. Bu sayede bir eser üzerinde bulunan fikri ve sınai haklar ile eserlerin korunması sağlanır.

Korunması sağlanmamış fikirler, markalar ve patentlenmemiş tasarımlar her türlü eserler korumasız olarak herkes tarafından çalınmalara kopyalanmalara karşı açık halde dururlar. İleride çok değerlenecek olan fikirlerin tasarımların ve diğer bütün eserlerin korunması olarak durması fikrin markaların ve eserlerin orijinal sahiplerine direkt olarak potansiyel maddi kazançların kaybolmasına neden olabilir. Fikri ve sınai mülkiyet hakları nelerdir olarak yapılan bütün aramalar temel olarak düşünülmüş hayata geçirilmeye çalışan veya geçirilmek üzere olan fikirlerin, markaların, endüstriyel tasarımların haklarının korunmasını sağlayan ve yasalarca korunan haklardır. Bu haklar sayesinde patent alınan fikirler ve diğer eserler tam koruma kapsamında bütün hakları tescil edilen sahibine ait olacak şekilde korunur.

Fikri ve sınai haklar kapsamında her türlü ceza ve yaptırımlar bütün çalınma, kopyalanma ve diğer suç teşkil eden art niyetli davranışlara karşı uygulanabilir. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku kapsamında patenti alınarak tescillenmiş her türlü eser, marka, fikrin korunması sağlanarak tescil sahibi dışında veya tescil sahibinin izni dışında kullanımlara, kopyalanmalara ve çalınmalara karşı bir koruma oluşturulur. Fikri ve sınai mülkiyet hakları nelerdir olarak yapılan birçok internet aramasının sonunda fikir, marka, endüstriyel tasarım gibi birçok patentlenmiş ya da tescillenmiş eserin koruması olduğu görülür. Bu sayede tescil sahibi dışında kimse bu eserler üzerinde hak iddia edemez ve izinsiz kullanamaz. Eserler belirlenmiş süreler boyunca tescil sahibinin adına bütün hakları tescil sahibinde olacak şekilde korunur. Tasarım tescilleri ve her türlü tescil işlemlerinden sonra patenti alınmış eserler tescil sahibi adına kayıtlı bir hale gelir ve maddi manevi bütün hakları tüm yönleriyle tescil sahibinin üzerine kayıtlı olur. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku tam olarak bu hakların korunmasını sağlayan ve yasalarca bunu yapan hukuk dalına verilen isimdir.

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Fikri mülkiyet hakkı tam olarak gerek sınai gerekse de bilimsel, edebi, sanatsal alanlarda kişilere ait olarak ve belirli bir yaratıcılık düzeyi sonucunda ortaya çıkan faaliyetler sonucu doğan, yaratıcılığını ortaya çıkaran bireylere yasal olarak büyük haklar tanıyan ve yasalarla bunun korunmasını sağlayan haktır. Fikri mülkiyet bireysel olarak veya kurumsal olarak bir fikre sahip olunmasını ve o fikrin somut olarak bir ürün meydana getirmesiyle ekonomik değer kazanmış şeklidir. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku bir işletmenin veya bir bireyin ürünlerini, usullerini, görsellerini, dokümanlarını, kimlik bilgilerini veya unsurlarını, sanat eserleri, bütün özgün tasarımları ve açık ya da gizli bilgileri ile sahip oldukları kullanma, üretme, yayma, dağıtma, satma, değiştirme, dönüştürme gibi bütün hakları koruyan bir hukuk dalıdır. Bu sayede bütün sayılan maddelere uygun olan fikirleri veya eserleri tescil sahibi dışında izinsiz kullanan herkesin cezalarla yıldırılmasına ve tescil sahibinin haklarının korunmasına yaramaktadır. Oluşan bir resmi veya gayrı resmi hak iddiası ya da çalınma, kopyalanma veya her türlü ihlali kapsayan yasadışı durumda fikri ve sınai mülkiyet hukuku devreye girerek tescil sahibinin bütün haklarını maddi ve manevi olarak korur.

Avukatların özellikle çalışma alanı olarak seçtiği bir hukuk alanıdır ve günümüzde en çok dava dosyaları açılan hukuk türlerinden biridir. Fikri ve sınai haklar yasalar tarafından korunarak hak sahibine hem maddi hem de manevi bir rahatlık verir. Hakları elinde bulunan her türlü fikir veya eserin korunduğunu bilerek işlerine devam eden tescil sahipleri daha çok yaratıcı işler yaparak yollarına devam ederek yeni ürünler ve eserler üreterek çalışabilirler. Yani fikri ve sınai mülkiyet hukuku sadece maddi olarak fikirlerin korunmasını sağlamanın yanında tescil sahibinin veya şirketlerin manevi huzurlarının sürekli olmasına ve çalışma alanlarının daha huzurlu olmasına katkıda bulunarak daha yaratıcı ve yeni işlerin çıkmasında önemli rol oynar. Fikirlerinin ve eserlerinin korunduğunu bilerek yeni çalışmalar yapan bütün yaratıcı insanlar ve tescil sahipleri ya da şirketler ürünlerin veya fikirlerin daha yaratıcı şekilde gelişmesinde daha aktif rol oynarlar.

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Nelerdir?

Fikri ve sınai mülkiyet hakları nelerdir sorusu internet aramalarında en çok yapılan aramalardan biridir. Bireysel insanların veya şirketlerin fikri ve sınai mülkiyet hakları nelerdir olarak yapılan aramalar sonucunda bir karara veya fikre varması sonucunda çalışmalarını bunlara göre yönlendirmesi yönetmesi gerekmektedir. Fikri ve sınai mülkiyet hakları nelerdir sorusu internette birçok cevabı bulunan daha çok hukuk büroları ve patent şirketleri tarafından doğru cevaplar verilen önemli sorulardan bir tanesidir. Bu soruların cevaplarından yola çıkarak çalışmalarını düzenleyecek insanlar için cevapların doğru olması ve yol gösterici olması çok önemlidir. Fikri ve sınai mülkiyet hakları nelerdir sorusunun cevabı basit bir dille bireylerin veya kurumların fikri ve sınai haklarını ifade eden ve hukuksal olarak korunması sağlanan bütün haklardır. Bu haklar genellikle temelde 7 grup içinde incelenmektedir. Bunlar şöyledir;

Fikir-Sanat Eserleri: Bütün fikir – sanat eserleri fikri ve sınai haklara sahip olan ve bu hakların yaratıcısına ait olması gereken tescili bu şekilde yapılması gereken haklardır. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku tarafından korunmaktadır. Her türlü yanlış ve yasalara aykırı durumlarda fikri ve sınai mülkiyet hukuku kanunları kapsamında fikir-sanat eserlerine ait fikri ve sınai haklar korunma kapsamındadır. Fikri ve sınai mülkiyet hakları nelerdir sorusu en çok fikir – sanat eserleri için geçerli olup olmadığını öğrenmek için sorulmaktadır.

Entegre Devre Topografyaları: Entegre devre topografyalarının fikri ve sınai haklar kapsamında fikri ve sınai mülkiyet hukuku sayesinde korunmasını sağlar ve fikri ve sınai mülkiyet hakları nelerdir sorusuna konu olan başlıklardan birisidir.

Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki Islahatçı Haklar: Fikri ve sınai haklara dâhil olan diğer bir ana gruptur. Fikri ve sınai mülkiyet hakları nelerdir sorusu sorularak hakkında bilgi alınmaya çalışılan en önemli başlıktır. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku kapsamınca korunur.

Patent: Patent bir ürünün bir birey veya kurumsal yapıya ait olduğunu gösteren aynı zamanda o ürünün özgün olduğunu gösteren bir koruma türüdür. Fikri ve sınai hakları olarak, fikri ve sınai mülkiyet hukuku kapsamınca sürekli korunması sağlanan bir gruptur.

Endüstriyel Tasarımlar: Endüstriyel tasarımlar patenti alınan fikirlerin tamamen tasarıma dönüşmesi ve üretime hazır hale gelmesi endüstride üretilmesi kapsamlarına dayanarak fikri ve sınai hakları olan bir gruptur. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku kapsamınca patent veya tescil sahibi birey ya da kurumsal yapıya ait olarak korunur. Korunması belirli süreler içerisinde devam eder ve yenileme yapılarak süreler uzatılarak koruma devam ettirilebilir.

Coğrafi İşaretler: Coğrafi işaretler fikri ve sınai haklara sahip olan 7 ana başlıktan bir tanesidir. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku kapsamınca yasalara dayanarak koruma sağlanır. Fikri ve sınai mülkiyet hakları nelerdir sorusunun en çok sorulduğu başlıklardan ve bilgiye en çok ihtiyaç duyulan başlıklardan bir tanesidir.

Marka: Belirli bir kişiye veya kurumsal bir şirkete tescili yapıldığı zaman fikri ve sınai hakları olan ve fikri ve sınai mülkiyet hukuku tarafından yasalara dayanarak bu hakların korunduğu 7 temel ana başlıktan bir tanesidir. Koruması belirli süreler boyunca fikri ve sınai mülkiyet hukuku kapsamında devam eder.

Tasarım Tescilinde Lahey Sistemi

Tasarım Tescilinde Lahey Sistemi

Tasarım ve buluşların korunması, günümüzde oldukça önemli bir konudur. Ne yazık ki, birçok tasarım veya buluş sıklıkla taklit edilmekte ve hatta...

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış marka olmak halk tarafından markanın önemsenmesi ve dikkat çekmesi anlamına gelmektedir. Tanınmış markaya olan güven daha fazla olduğu için...