Diğer Hizmetler

  • Tasarım konusuna göre uzman tarafından tasarım ön araştırılmasının veri tabanında yapılması ve tasarım tescil sürecini olumlu/olumsuz etkileyecek risk analizinin sunulması
  • Tasarım tescil başvurusunun kriterlere uygun olarak online olarak yapılması
  • Tasarım Tescil sürecinin takip edilmesi
  • Tasarım araştırma ve yorumu (Rakip firma ve sınıf bazlı)
  • Tasarım İzleme ve Rakip firma tasarım portföy analiziRakip tasarım tescil başvurularına itiraz edilmesi ile itiraz dosyasının hazırlanması
  • Başvuru sonrası yenilemenin takibi
  • Tasarım hakkının tam/kısmen satılmasına yönelik lisans sözleşmesinin düzenlenmesi
  • Tasarım tescilinden doğan hakkın ihlali durumunda hukuk desteği ve BİLİRKİŞİ raporlarının hazırlanması.