Covid-19’un Sağlık Sektörü Markalarına ve Marka Tesciline Etkisi

Sağlık sektörü ve kullandığı ürünler (maske- ilaç) insanlığın başlangıcından beri artan bir ivme ile gelişme göstermiş çeşitlenmiştir. Hastalıkların tarihine bakıldığında bu gelişim ve çeşitleme genellikle salgın hastalıklarda (pandemi) olmuştur.

Covid-19 pandemisinde de aynısı tekerrür etti.  Sağlık sektörünün bu gelişimine paralel sektörünün ticari hacmi müthiş bir artış gösterdi. Yeni yaklaşımlar yeni ürünler yeni buluşlar ve yeni markalar ortaya çıktı.

Özellikle aşağıdaki ürünlerde çeşitlilik ve üretim artışının Marka ve Patent başvurularındaki artışına etkisinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ürünler ilgili ülkelerde Marka Tescil başvuruları sayısına ivme kazandırmıştır.

  • Maske (tıbbi/hijyenik)
  • Önlük/Tulum (cerrahi)
  • Tıbbi eldivenler
  • Antikor Test Kiti
  • El dezenfektanı
  • Virüs test Kiti

Maske Marka Tescili

Pandemi nedeni ile hemen her ortamda istisnasız herkesin kullanmak zorunda olduğu bir ürün haline gelmiştir. Bu zahmetli ve bıktırıcı giysinin kullanımının ne zaman son bulacağı bilemiyoruz ama şu bu gerçek ki özellikle sağlık ürünleri üreticilerine, girişimcilere ve bazı tekstil firmalarına durağanlaşan ekonomide bir can simiti hatta kimisi için katalizör olmuştur. Dünya genelinde maske markası için yapılan marka tescilinin ve marka tescil başvurularının çok kısa bir süre içinde 17000 den * fazla olması bu söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Türkiye’de 2020’nin ilk yarısında en çok marka tescil başvuru yapılan alanlardan oldu. Her nefesimize ortak olan bu kritik ürünün kimin tarafından, hangi standartlarla üretildiğini anlamanın en iyi göstergesi, çeşitli izinler ile birlikte marka tescili olduğu şüphesizdir. Marka tesciline sahip ürünün ; üreticisi bilindiğinden, tüketici diğer izinlerin olup olmadığına kolayca ulaşabilmektedir.

Önlük / Tulum Marka Tescili

Maske kadar olmasada tüketimi artan ürünlerden olan önlük/tulumlar özelikle sağlık çalışanları tarafından kullanıldığı için kurumsal olarak satın alınmaktadır. Bu sebeplede marka tescili olmayan önlük/tulum markasının ticari hayatını devam ettirmesi mümkün değildir. Bu sektöre yeni giren önlük/tulum üreticileri, tüketicilerinin sağlık sektörü çalışanı olduğunu bildiğinden marka konumlandırmaya ve marka tesciline çok önem vermektedir. Pandemi başlangıç günlerinde tescilsiz markalar ile sektörde yer almaya çalışan üreticiler, bilinçli tüketicinin satın almama refleksi ile karşılaştığından ya sektörden çekilmeye veya marka tescili ile başlayan markayı yeniden konumlandırma kararı almışlardır. Dünya genelinde tescilli ve tescil başvurusu yapılmış marka tescil sayısı 7 bin civarındadır *.

Tıbbı Eldivenler Marka Tescili

Önceden sadece sağlık çalışanlarının hastanelerde kullanımına alışık olduğumuz tıbbi eldivenleri günlük hayatta kullananları görünce tebessüm etsekte, toplu taşıma vb. yerlerde, bende kullansam iyi olur düşüncesi oluşuyor. Dünya geneli yeni-eski 32 bin civarı marka tescili mevcuttur tıbbi eldivenlerde *. Şu an sağlık çalışanlarının dışındada kullanım olsada, tıbbi eldiven üreticilerine tavsiyemiz marka tescil ve marka konumlandırmalarını pandemi sonrası asıl ve sürekli tüketicileri olan sağlık sektörüne göre yapmalarıdır. Hiçbir sağlık çalışanıda üzerinde markası olmayan ve marka tescilini göstergesi ® işareti olmayan ürünü tercih etmeyeceği muhakkaktır.

Antikor Test Kiti Marka Tescili

Bu spesifik alanın marka tescil sayısına katkısı yok denecek kadar azdır. Dünya geneli marka tescili 20 civarıdır*.

El Dezenfektanı Marka Tescili

Dezenfektanlar da maske gibi artık hayatımızın vazgeçilmez argümanlarından oldu. Sağlığımıza katkısı tartışılmaz ama bu kadar yoğun kullanımın solunum hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa yol açacağını uzmanlar açıkça ifade etmekte ve uyarılarda bulunmaktadır. Bu kritik ürünün zararlarından en az etkilenmenin yolu sanırım, resmi makamlarca onaylanmış, üretim menşei bilinen ürünleri kullanmaktır. Bir markası/ marka tescili olmayan ürün kesinlikle alınmamalıdır. Üzerindeki markasının marka tescili olup olmadığını son kullanıcının bilmesi zordur, ayrı çaba gerektirir. Fakat şu bilinmelidir ki bu tür insan sağlığına direkt etki eden ve kalitesiz olduğu takdirde, hastalıklara, ölümlere yol açabilen kimyasal ürünlere ilgili bakanlıktan üretim izni verilirken marka tescil belgesi veya marka tescil başvuru giriş belgesi istenmektedir. Dezenfektanlar için Dünya genelinde 12 bin civarı marka tescili ve marka tescil başvuru bulunmaktadır*. Ve daha çok sayıda yeni markanın ticari dolaşıma gireceği kesindir.

Virüs Test Kiti Marka Tescili

Pandemi döneminde yeni markalar ve marka tescili beklenen bu üründe geçerli tescilli marka sayısı üç tanedir*. Çok spesifik bir ürün olduğu için sanırım yeni oyuncu olmayacaktır.

İnsan Sağlığına doğrudan etki eden ürünler olduğu için; üreticinin, tüketicinin güvenini kazanmasının şart olduğu, yukarıda bahsedilen ürünlerde, marka tescilinin hem üretici hem tüketici açısından gerekliliği, önemi çok büyüktür. Tüketici, sağlığına doğrudan etki eden bu ürünlerin kimin tarafından üretildiğinin ve garantisinin teminatı olan markayı ve marka tescil işaretini  ® kutu üzerinde görmek istemektedir.

Çok nadirde olsa marka tescili olmayan ürünler (maske, eldiven, tulum, önlük, dezenfektan) olsada, zamanla sağlığımıza olumsuz etkileri anlaşılacak bu ürünleri tüketiciler marka tescili olmadan satın almayacaklardır. Pandemi bir gün bitse bile güvenilir sağlık ürünleri üreticileri tescilli markaları ile sağlık sektörüne ürün tedariki yapmayı sürdürecektir. Bu kriz ortamını fırsata çeviren iş insanlarının tüm marka konumlandırmalarını pandemi sonrasınıda düşünerek güven ve markalaşma üzerine oturtmaları elde ettikleri başarının devamı için tavsiyemizdir.

Pandemi nedeni ile büyük bir türbülans yaşayan arz-talep durumu zamanla, tüketici alışkanlıklarının oturması ve kaliteli ürünlerin tercih edilmesi ile dengeye ulaşacaktır. Bu ürünlerin hayatlarının vazgeçilmez argümanları olduğunu anlayan tüketici artık daha seçici ve dikkatli satın alma yapacaktır/yapmaktadır. Söz konusu sağlık olunca bu hassasiyetin tüketici nezdinde artması kaçınılmazdır. Ve buna paralel üretici nezdinde bu hassasiyetin Tüketici gözü ile baktığınızda (ki markalaşmanın en önemli kriteridir) güven duyarak satın alacağı ürünün; bu güvenin teminatı olan üreticiyi bilmesi ve üreticini yasal izinlere sahip olmasını beklemesi doğaldır. Bu beklentiyi karşılayan yasal izinler, ilgili resmi kurumdan alınan izinler ile marka tescil belgesidir. Bu tespitten yola çıkarak, tüketici gözü ile baktığınızda anlaşılacaktır ki Marka Tescili olmayan hiçbir sağlık ürününün ticari hayatının devam ettirmesi mümkün değildir.

*: Wipo resmi araştırma sitesinden tespit edilen yaklaşık sayılardır. Sapma gösterebilir

İlginizi Çekebilir: Güçlü Bir Marka için Markanın Koruma Sınırlarını Genişletme Stratejileri

Tasarım Tescilinde Lahey Sistemi

Tasarım Tescilinde Lahey Sistemi

Tasarım ve buluşların korunması, günümüzde oldukça önemli bir konudur. Ne yazık ki, birçok tasarım veya buluş sıklıkla taklit edilmekte ve hatta...

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış marka olmak halk tarafından markanın önemsenmesi ve dikkat çekmesi anlamına gelmektedir. Tanınmış markaya olan güven daha fazla olduğu için...

Markalarda Bulunan R işareti nedir

Markalarda Bulunan R işareti nedir

Ürünler ve markalar üzerinde tescil, ticari marka, telif hakkı anlamına gelen birtakım işaretler olabilir. Bu işaretler ana fikirde o ürün ve...