Buluşlar Hayatı Kolaylaştırır, Patent Tescili ile Korunur

Buluşa giden süreç bir kıvılcım ile başlar. Kime zaman bu kıvılcım şahit olunan bir olaydır, kimi zaman karşılaşılan zorluklar karşısından bu zorlukları aşma gayretidir.

Arşimet’in suyun kaldırma kuvvetini hamamda , Newton’un yerçekimi kanununu elma ağacı dibinde bulması şahit olunan olaylara bakış açısının derinliği ile buluşa dönüşmüştür.

İnsanoğlunun ulaşımı kolaylaştırmak için tekerleği, ipliği kumaşa dönüştürmek için dokuma tezgahını, demire şekil vermeyi, buhar türbinini, gemiyi, uçağı, telefonu, ampulü, aşıyı ve daha birçoğunu keşfetmesi zorluklar karşısında aranan bir çıkış yolunun eseridir.

Buluşlara giden yollar milyonlarcadır. Çünkü bulunan, bulunulacak olunan milyonlarcadır. Yeterki insanoğlu bir olaya şahit olsun. Yeterki bir zorlukla karşılaşsın. Mutlaka bir buluş çıkaracaktır. Çünkü her buluş insanoğlunun hayatını kolaylaştırır ve insanoğlu her zaman hayatının daha kolaylaşmasını istemiş sevmiştir.

Hayatımızda olan birçok eşya; belki bir yıl, belki on yıl, belki yüz yıl, belki de bin yıl önce yoktu. Fakat şu an bir şekilde hayatımıza girdiler ve bizim için basit bir araç oldular. Halbuki hepsi, bir zamanlar bir mucit tarafından ‘’BULUŞ’’ olarak ortaya konmuştur ve uzun süre buluş olarak değer görmüşlerdir. Şimdi ise sıradan araçlara döndüler. Etrafımıza baktığımızda en basitinden bir kurşunkalem, silgi, ampul, meyve sebze soyucular, ekmek makinası, ütü, çamaşır makinası, televizyon ve daha birçok objemiz.

Bize varlıkları ne kadarda basit geliyor. Hepsinin bir zamanlar insanın hayatını kolaylaştırmak için ortaya çıkartıldıklarını ve bu sürecinde binbir emek, uykusuz geçen sayısız gece, alın teri, nöron teri, binlerce kez deney gerektirdiğini çoğumuz hatırlamıyor bile.  Tek bir şeyi hatırlatıyorlar bize, buluşlar hayatı kolaylaştırmak için vardır.

Yukarıda sayılan eşyalıları ve daha birçoğunu, hayatımızdan çıkardığımızı düşünsek hayatın ne kadarda zorlaştığını anlamamız fazla sürmez. Çıkartmıyoruz. Her birinin yerini daha iyisi daha kolaylaştırıcısı alıyor, almaya da devam edecek.

Sayısız mucit fikri derinliğini ortaya koymuş, fikri çalışmaları ile buluşu ortaya çıkarmıştır. Zihinden nöronlara delice akan terlerin tek bir amacı vardır; insan için daha kolay ve daha güzel bir hayat. Ve bu amaçta her buluş ile milyonlarca kez tekrarlanarak gerçekleşmiştir.

Yapılan her buluşun daha iyisini alması için, buluş sahibi mucitin emeğinin karşılığını alması yani maddi kazanımı olması gerekir. Kazanmalı ki yeni buluşlar için maddi imkanları olsun. Maddi kazanım elde etmeside, buluş üzerinde inhisari (tekel) hakkının kendisinde olmasına bağlıdır. Bu inhisari hakta sadece ve sadece PATENT TESCİLİ ile elde edilmektedir. Mucitin nöronlarından akan terin, uykusuz gecelerin, harcadığı maddi manevi herşeyin karşılığını alması Türk Patent ve Marka Kurumuna yapacağı Paten tescil başvurusu ile gerçekleşecektir.

 Tıpkı Telefon için Graham Bell’in 1875 yılında 174,465 numaralı patent tescilini,     ampul için Edison’un 1980 yılında 223,898 numaralı patent tescilini , büyük bilim insanı Nikola Tesla’nın 1886 yılında  dinamo elektrik makinaları için komütatör başlıklı     334,823 numaralı patent tescilini alması gibi.

Birçok mucite ilham olmuş triz yöntemine ( Triz ) göre patent tesciline konu olan teknik gelişmeler; basit çözümler, halihazırda var olan sistemde iyileştirme, mevcut sistemde yenilik, mevcut sistemden bağımsız geliştirme ve nihayetinde buluş olarak sınıflandırılmıştır. Triz yöntemi buluşu en üst seviyedeki teknik gelişme olarak gösterse de hayatı kolaylaştırmak için ortaya çıkan her teknik gelişme patentin konusu olacaktır.

 Ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan patent tescil başvuruları için en önemli gerek şart, buluşun korunması gereken tüm hususiyetlerinin, hukuk ve tekniğin sentezi bir dil ile anlatılacağı patent tarifnamesini içeren patent başvuru dosyasıdır. Bu dosyasının, patent yazım diline hakim bir mühendis patent vekili tarafından hazırlanması buluşun koruma kapsamının sağlanması için hayati öneme sahiptir. Çünkü buluş bir taklit ile karşı karşıya kaldığında ilk avukatınız bu patent tarifnamesi olacaktır. Tarifnameye ne yazarsanız sadece onu korursunuz. Eksiksiz hazırlanan bir patent tarifnamesi; hayatı kolaylaştıran buluşunuz için ödül olacaktır.

Evet buluşlar hayatı kolaylaştırır. Ve kolaylaştırmak için milyonlarcası ortaya çıkacaktır. Nobel ödülünün arkasına derç edilmiş bu kaide (Nobel madalyonun arkasında yer alır. inventas vitam iuvat excoluisse per artes ) tüm mucitlerin ortak hedefidir aslında : İNSAN İÇİN DAHA KOLAY VE GÜZEL BİR HAYAT.

Tasarım Tescilinde Lahey Sistemi

Tasarım Tescilinde Lahey Sistemi

Tasarım ve buluşların korunması, günümüzde oldukça önemli bir konudur. Ne yazık ki, birçok tasarım veya buluş sıklıkla taklit edilmekte ve hatta...

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış marka olmak halk tarafından markanın önemsenmesi ve dikkat çekmesi anlamına gelmektedir. Tanınmış markaya olan güven daha fazla olduğu için...