Bir Fikrin Patenti Alınabilir Mi?

Fikir patenti teknik olarak sadece fikirle alınabilecek bir şey değildir. Teknik olarak fikirlerin patentleri alınamaz. Fikir olarak oluşan bir proje prototip safhasına gelirse ve başarılı bir şekilde fikirleri yansıtırsa o zaman patenti alınabilir. Fikir patenti esasında bir ürünün, ürün oluncaya kadar geçen sürede insan zihninde her aşamasıyla düşünülerek planlanarak fikir aşamasına denir. Bu aşamanın sadece burada kalmasına patent alınamaz.

Düşünülmüş fikirlerin fiziksel olarak üretilmiş ve hayata geçirilmiş olması gerekmektedir. Bu sayede hayata geçmiş fikirlerin patenleri alınabilir. Tamamen patent sahibi tarafından düşünülmüş, geliştirilmiş ve patent sahibine ait olan fikirlerin hayata geçmesiyle alınan patentlere fikir patenti dense de böyle bir şey esasen yoktur. Sadece düşünülen fikirlerin patentleri alınamaz. Fikir patenti nasıl alınır diye sıkça sorulan sorular olsa da bu sorunun cevabı net bir şekilde hayırdır. Patenti alınacak fikrin düşünüldükten sonra hayata geçirilmesi ve fikri tamamen yansıtan en az bir prototipinin olması gerekmektedir. Bu sayede fikir patenti adı altında düşünülen fikre ait ve o fikri yansıtan ürünün patenti alınabilir. Aksi takdirde sadece düşüncede kalmış hiçbir fikrin, fikir patenti alınamaz.

Fikir patenti nasıl alınır diye sıkça araştırılsa da dünya üzerindeki bütün patent uygulaması yapan kurum ve kuruluşlarda böyle bir uygulama yoktur. Fikir patenti nedir diye sorular araştırılması çok sık yapılan bir sorudur. Fikir patenti nedir diye sorulan soruların genellikle cevapları değişmez, fikir patenti denilen şey bir fikrin en ince ayrıntısına kadar düşünülüp hayata geçirildikten sonra alınan patentlere denir. Sıfırdan bir proje yaratarak veya var olan projeyi geliştirerek ve bu süreçte bütün fikirleri birer birer not alarak ve sonrasında bu fikirleri hayata geçirerek alınan patentlere fikir patenti diyen kesimler vardır. İşte fikir patenti nedir sorusunun cevabı kısaca budur. Bu şekilde alınan patentlere tek başına fikir patenti demekte çok doğru değildir.

Fikir patenti dendiği zaman düşünülen her fikir için patent alınabilir mantığı düşünülse de patent çeşitlerinde böyle bir patent çeşidi yoktur. Hiçbir fikrin sadece fikir olarak kalmasıyla patent alamaz. Fikir patenti, düşünülen fikrin hayata geçirilip daha sonrasında patent için başvurulup patentin alınmasıyla sonuçlan süreçtir. Fikirlerin patentlenmesi için patent süreçlerinin hepsinin tamamlanması gerekmektedir. Bu süreçlere dâhil olup patent alınmak istenen fikirler hayata geçirilmeli ve fikir aşamasından çıkartılmalıdır. Bu sayede patent almak için başvuru yapılabilir ve değerlendirmeleri geçmesi halinde fikirden hayata geçmiş olan fikrin patenti alınabilir. Bunun adı fikir patenti olmasa da fikir patenti nasıl alınır, fikir patenti nedir gibi soruların cevabı olarak verilebilir. Aslında hiçbir patent uygulamasında sadece fikirlerin patentlenmesi mümkün değildir, fikir olarak doğmuş ve daha sonrasında hayata geçirilmiş fikirlerin ürün olarak veya başka bir şekilde patenti alınabileceğinde kısaca bu uygulamaya fikir patenti diyen kesimler olabilir. Bu fikir patenti ismi de komple yanlış olsa da temel olarak patent alınmak istenen fikrin bir şekilde patentlenmesinden dolayı fikir patenti denmeye devam etmektedir. Aslında burada bile sadece fikrin patent alamayacağı bellidir.

Fikirlerin en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, planlanmış ve sonrasında hayata geçirilmiş olması lazımdır ki patent almak için başvuru yapılabilsin. Ürün yaratmak için bir fikir varsa ve fikir patenti alınmak isteniyorsa o fikrin oluşturacağı ürünün prototipinin yapılmış olması gerekmektedir ve sonrasında patent almak için gerekli ayrıntılara ve diğer gerekliliklere sahip olması gerekmektedir. Bu sayede patent tescili alabilen fikirler olduğu için fikir patenti denilmeye devam etmektedir. Bu şekilde denilmeye devam ettiğinden ötürü insanların sıkça fikir patenti nasıl alınır veya fikir patenti nedir diye sorularla internet araştırmaları yaparak fikir sahibi olmaya çalıştığı görülmektedir. Bu fikirlerin patent tescili alabilmesi için patent tescil basamaklarına uygun olması gerekmekte ve çoğunlukla fikirlerden doğan ürünlerin bir prototipi yapılması gerekmekte yani kısaca fikrin hayata geçmiş olması gerekmektedir.

 

Fikir Patenti Nasıl Alınır?

Sadece bir fikrin patentinin alınabilmesi teknik olarak mümkün değildir. Patent alabilmek için belirli şartlar vardır. Bunlardan biri ve en önemlisi patent alınacak fikrin veya buluşun sanayide üretilebilmesidir. Bu ve diğer şartları karşılayan fikirler buluşlar patent tescili almaya hak kazanabilir. Genellikle üretilebilecek olan fikirlerin prototip destekli sunumlarıyla patent tescili daha kolay olmaktadır. Fikir patenti alabilmek için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılırken verilmesi gereken bazı gereklilikler vardır. Bunlar tarifname, istemler, şekiller ve özettir. Bu başvuru tarzında fikir patenti alabilmek için gerekliliklerin tamamen yerine getirilerek uygun bir dille yazılmış olması gerekmektedir. Bazı istisnalar haricince bu gereklilikleri tam olarak yerine getirebilen fikirlerin, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun incelesi sonrasında patent tescili alabilmesi ihtimaller dâhilindedir.

Tarifname kısmında fikir patenti alınmak istenen fikrin tam olarak detaylıca anlatılmış olması gerekmektedir. Fikre ait özellikler, yapacağı iş, hitap edeceği sektör, rakipleri, yakın özellikleri olan ürünlerle farklılıkları, üretim planlaması gibi düşünülen ve fikir olarak planlaması yapılmış her özelliğin ve durumun ayrıntılı bir şekilde anlatılması gerekmektedir. Bundan sonra istemler kısmında fikir patenti alınacak fikrin yeni olan özellikleri koruma alınmak istenen kısımlarının detaylıca anlatıldığı ve Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan patent istenilen asıl noktaların incelenerek yazıldığı kısımdır. Bu kısımda fikir patenti nasıl alınır sorusunun en net şekilde merak edilen ve en çok araştırılan kısımlarından biridir. İstemler bölümü bir buluşun veya fikrin patentlenmesini istenilen ve yeni olan bir kısmının veya kısımlarının tamamen özgün bir şekilde ve olabildiğince detaylıca anlatılarak yazı döküldüğü kısımdır. Bu kısımda patent tescili alınacak olan ürünün veya fikrin en can alıcı kısmıdır. Burada fikre ait patent alınması gereken ve özellikle korunması gereken özellikler en ince detayıyla anlatılmalıdır. Şekiller basamağında fikir patenti alınmak istenen fikre ait yaklaşık çizimlerle şekillerle gösterilmesi gerekmektedir.

Fikrin uygulamaya döküldüğü zaman yaklaşık olarak nasıl gözükeceğini, istemler kısmında özellikle korunma talep edilen kısımların nasıl gözükeceği belirtilmelidir. Şekiller kısmı ne kadar ayrıntılı ve gerçekçi olursa patent tescil işleminin olumlu sonuçlanma olasılığı artmaktadır. Bu sayede fikir patenti almak için prototip sunmaya gerek kalmaz. Şekiller kısmında özellikle istemler bölümünde anlatılan ve özellikle konuma talep edilen yerlerin şekillerin ayrıntılı olarak gösterilmesi başvuru sürecindeki fikir patentini olumlu yönde etkiler. Şekiller kısmında verilecek ayrıntılar ve fikirlerin üretilebilmesi için her şeyin düşünülmüş olması şekillerin belli olması kesinlikle bir artı olarak değerlendirilmeye dâhil edilecektir. Özet kısmına gelindiğinde fikir patenti alınmak istenen fikrin genel bir özetinin yapılması gerekmektedir. Çalışılacak sektörler, fikir aşaması, üretim kısmı gibi detaylı olarak bütün kısımların özetlerinin çıkarılması ve sade bir dille anlatılması gerekmektedir. Bunlar tamamlandıktan sonra başvuru şartlarını yerine getiren ve fikir patenti alınmak istenen fikrin değerlendirilmesi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından dünya üzerindeki örnekleri, özgünlüğü, yararların gibi birçok açıdan değerlendirilir ve patent tescili alıp alamayacağına karar verilmektedir.

 

Fikir Patenti Nedir?

Fikir patenti nedir sorusu internette sıkça sorulan sorulardan biridir. Bir fikrin patentlenmesini ifade eden fikir patenti, her fikrin patent alabileceği gibi anlamlar çıkarsa da fikir patenti nedir diye yapılan araştırmalarda her fikrin patent alamayacağı ve tescil edilemeyeceği açıkça görülmektedir. Sadece bir fikrin direkt olarak patentlenmesi zaten teknik olarak imkânsızdır. Çoğunlukla fikir patenti alınmak istenen fikirlerin bir prototip yardımıyla tasarlanması ve üretiminin yapılabileceğinin gösterilmesi önemli şartlardan biridir.

Fikir patenti nedir sorusu için özellikle internet üzerinde birçok sonuç çıksa da isimden veya sorudan direkt olarak anlaşılan fikirlerin patentlenebileceği algısı tamamen yanlıştır. Fikirlerin patentlenebilmesi için o fikrin üzerinde uzun çalışmalar yapılmış olması gerekmektedir. Başvuru kısmında gerekli olan her türlü bilginin ayrıntılı olarak verilebilmesi gerekmektedir ve hepsinden daha önemlisi fikirlerin sanayide üretilebilmesi gerekmektedir. Bu özelliklere sahip fikirlerin fiziksel olarak üretime geçmemiş olmaları dâhilinde bile patent almaya uygun fikirler oldukları anda patent tescili alarak fikir patenti olarak adlandırılabilirler.

Tasarım Tescilinde Lahey Sistemi

Tasarım Tescilinde Lahey Sistemi

Tasarım ve buluşların korunması, günümüzde oldukça önemli bir konudur. Ne yazık ki, birçok tasarım veya buluş sıklıkla taklit edilmekte ve hatta...

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış marka olmak halk tarafından markanın önemsenmesi ve dikkat çekmesi anlamına gelmektedir. Tanınmış markaya olan güven daha fazla olduğu için...

Markalarda Bulunan R işareti nedir

Markalarda Bulunan R işareti nedir

Ürünler ve markalar üzerinde tescil, ticari marka, telif hakkı anlamına gelen birtakım işaretler olabilir. Bu işaretler ana fikirde o ürün ve...